Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

I Sobota okresu zwykłego

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mk 2,13-17): A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On wstał i poszedł za Nim. Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Ilustracja: Francesc Badia

Dzisiaj napełniamy się nadzieją. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Widzimy przyszłego św. Mateusza apostoła i ewangelistę. Bogaci się na zbieraniu podatków (prawdopodobnie większych niż potrzeba). A Chrystusowi udaje się “oderwać” Lewiego od tego sposobu życia polegającego na łatwiźnie i wykorzystywaniu innych. Trudno jest wyrwać się z zaklętego kręgu wygody.

—Lecz wystarczyło, by Jezus powiedział «Pójdź za mną». Niewiarygodne! —Jeśli jesteśmy z Jezusem, wszystko jest możliwe (choć nie oszczędzi nam trudu i potu).