Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Najnowszy newsletter: Start chińskie wersji
Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XVI Sobota okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Mt 13,24-30): Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"».

Ilustracja: Lluís Raventós Artés

Dzisiaj pozostajemy wsród pól Królestwa. Pojawia się kąkol! “Siać kąkol” nie brzmi dobrze i ma złą opinię. Lecz są tacy, którzy temu się poświęcają, męcząc dusze. Niech nas to nie dziwi: sam Pan Jezus musiał ich znosić. Przeszedł przez życie czyniąc wszystkim dobrze i, wiadomo, skończył na Krzyżu.

—Naśladowcy Chrystusa powinniśmy mieć na uwadze kąkol. Ale cierpliwości! Pan Jezus nikogo nie skazuje, a raczej przyszedł, aby zbawić to, co zginęło. Sprawiedliwość Boga znaczy też “Bożą Cierpliwość”.