Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XVIII Piątek okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Mt 16,24-28): «Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?». Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj Pan Jezus mówi nam o “życiu” i o “Życiu”. A zatem, “życie” posiada cechy i funkcję “Życia” z wielkiej litery (wieczności). Jest to bardzo pożyteczna idea w naszych czasach, w których ludzie tracą głowę w pogoni za nowościami. Problem polega na tym, że mody przychodzą i odchodzą... i można ponieść ryzyko, że ulegając modzie zatraci się własną drogę życia.

—Także i my odchodzimy. Lecz jeśli żyjesz modą, trudno ci bedzie stanąć przed “Życiem” bez własnego “currículum vitae”.