Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

XXVI Niedziela okresu zwykłego (A)

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mt 21,28-32): «Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli». Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł.

Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Ilustracja: Francesc Badia

Dzisiaj Chrystus znów rozmawia z kapłanami świątyni i starszymi ludu. Gani ich za brak wiary. Nie ufają Chrystusowi, nie wierzą, że jest On Synem Bożym, który stał się człowiekiem, aby nas zbawić.

Jan Chrzciciel ogłosił, że przyszedł już Mesjasz, Jezus zaś uczynił cuda i nauczał, lecz oni nie chcą mu wierzyć ani go słuchać. Po prostu nie chcą!

– Dzisiaj twoi rodzice zajmują miejsce Jana Chrzciciela – modlą się za ciebie, mówią ci o Jezusie, uczą jak się modlić. Słuchasz ich rad?

Nowa witryna evangeli.net jest już dostępna. Mamy nadzieję, że dystrybucja treści i nowe funkcje ułatwią czytanie i rozważanie Ewangelii oraz komentarza.