Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

XXVIII Czwartek okresu zwykłego

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 11,47-54): Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali (...). Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona». Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».

Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie.

Ilustracja: Francesc Badia

Dzisiaj nasz cichy Bóg jak nigdy podnosi głos. Ale kłótnia! A Bóg przecież ma powściągliwość w genach. Z drugiej strony stoją ci co zwykle: faryzeusze, uczeni w Piśmie i inni przywódcy duchowi, którzy zachowując pozory godnych najwyższego szacunku, wykorzystują prostych ludzi. Jezus nie może tego znieść! Jego oburzenie skutkuje ostrymi słowami.

—Bóg nie przemilcza, choć drogo go to kosztuje: «poczęli gwałtownie nastawać na Niego». Nie trać ducha; Bóg jest po naszej stronie. Nawet więcej: To Jezus zmartwychwstały ma ostatnie słowo!