Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

3 Stycznia (Święto Okresu Bożego Narodzenia)

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 1,29-34): Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata». Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Ilustracja: Francesc Badia

Dziś Jan Chrzciciel daje najważniejsze świadectwo: wskazując Jezusa Chrystusa jako “Baranka Bożego” mówi nam, że jest Synem Bożym, który przychodzi, aby nas zbawić i odpuścić nam grzechy. Starożytny Izrael składał w ofierze baranki i inne zwierzęta jako ofiary dla Boga, aby uzyskać przebaczenie. Mówiło się, że jego krew zmywa nasze grzechy. Ale... to była tylko krew zwierząt.

—Jesus zmył nasze nieczystości w Krzyżu: Krew “Boga Wcielonego” była jedyną, która mogła nas oczyścić.