Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

14 Maja: Świętego Mateusza Apostoła

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 15,9-17): «Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem». Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj obchodzimy "specjalnego" Apostoła. Był on substytutem Judasza Iskarioty, tego, który zdradził Jezusa. Pan chciał przebaczyć Judaszowi i zatrzymać go w grupie Apostołów ... ale Judasz go odrzucił. Potem musieliśmy wybrać inny, kiedy Jezus Chrystus już wstąpił do nieba ... Jak poznać, kto został wybrany przez Boga? "Dzieje Apostolskie" mówią o tym: wybrali dwóch kandydatów, modlili się za nich i rzucali losy. I "szczęście" - wskazane przez Boga.

-Ciężka metoda! Żałuję, że nie użyjemy tego do naszych rzeczy: myśleć, modlić się i pozostawić to w rękach Boga.