Rozważanie Ewangelii na dziś

Dzień liturgiczny: VII Środa Wielkanocy

Zobacz Pierwsze Czytanie i Psalm Responsoryjny

Tekst Ewangelii (J 17,11b-19): To powiedział Jezus, a pondniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.

Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

Komentarz: Fr. Thomas LANE (Emmitsburg, Maryland, Stany Zjednoczone)

«Aby moją radość mieli w sobie w całej pełni»

yjemy w świecie, który nie wie, jak być naprawdę szczęśliwy w Jezusie, świat, który szuka radości Jezusa w niewłaściwych miejscach i w niewłaściwy sposób. Szukać szczęścia bez Jezusa może jedynie prowadzić do jeszcze głębszego nieszczęścia. Na przykład telenowele, gdzie zawsze ktoś doświadcza nieszczęścia. Te seriale telewizyjne pokazują nam niedolę życia bez Boga.

Ale my chcemy żyć radością Jezusa. On prosi Ojca w dzisiejszej Ewangelii «tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni» (J 17:13). Zauważmy, że Jezus chce, by Jego radość była w nas pełna. Chce byśmy się napełnili Jego radością. Co nie znaczy nie nieść swojego krzyża, «świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata» (J 17:14), ale Jezus oczekuje od nas życia w Jego radości, bez względu na to, co świat o nas mówi. Radość Jezusa powinna nas przeniknąć aż do rdzenia naszej istoty, zapobiegając by to powierzchowny hałas świata bez Boga nas przeniknął.

Żyjmy więc dziś radością Jezusa. Jak możemy osiągnąć więcej i więcej z radości Pana Jezusa? Oczywiście przez Niego samego. Jezus Chrystus jest jedynym, który może nam dać prawdziwe szczęście, którego brakuje na świecie, o czym świadczą wspomniane seriale. Jezus powiedział: «jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni» (J 15:7). Poświęćmy więc codziennie odrobinę naszego czasu modlitwie słowami Boga z Pism; konsumujmy słowa Jezusa z Pisma Świętego; niech to będzie naszym pokarmem, aby napełnić się jego radością: «Na początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy wzniosłych idei, ale spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę życia» (Benedykt XVI).