La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

L’Evangeli d’avui
per a la família

Evangeli d'avui + imatge + catequesis

Divendres 2 durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 3,13-19): En aquell temps, Jesús pujà a la muntanya, va cridar els qui va voler, i ells anaren cap a Jesús. En designà dotze, als quals donà el nom d'apòstols, perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar. En aquell temps, Jesús pujà a la muntanya, va cridar els qui va voler, i ells anaren cap a Jesús. En designà dotze, als quals donà el nom d'apòstols, perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar, amb poder de treure dimonis. Els dotze que va designar són aquests: Simó, a qui donà el nom de Pere; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, germà de Jaume, als quals donà el nom de Boanerges, que vol dir “fills del tro”; Andreu, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Tadeu, Simó el Zelós i Judes Iscariot, el qui el va trair.

Il·lustració: + Sr. Josep Lluís Martínez i Picañol (Picanyol)

Avui és un gran dia: Jesucrist elegeix els seus primers Dotze Apòstols. Assistim a l’origen de l’Església. Aquests apòstols viuran amb Jesús i seran enviats a predicar. Romanen amb Jesús per tal d’atraure els altres envers Jesús: Déu elegeix tots els homes i totes les dones sense excepció!

—Tu també ets membre “de ple dret” de l’Església. Tu també pots ajudar per tal que aquesta Església arribi a tots.