La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Política de privacitat per a subscriptors d'evangeli.net

Si té qualsevol dubte sobre la informació que es detalla a continuació, pot escriure'ns a través de la nostra pàgina de contacte, disponible a la web, o enviar un e-mail a secretaria@evangeli.net.

D'acord amb el que es disposa en Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), sota el qual s'acull la informació de l'e-mail dels nostres subscriptors, emmagatzemada en una base de dades, Vostè pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, enviant una sol•licitud per escrit a través de la nostra pàgina de contacte, al nostre e-mail secretaria@evangeli.net o a l'Adreça postal de la Associació Cultural M&M Euroeditors.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Associació Cultural M&M Euroeditors Adreça Postal: Ctra. C–149, Km. 1, 08619 BORREDÀ (Barcelona, Espanya). Email: secretaria@evangeli.net

FINALITAT DEL TRACTAMENT Enviar-li la informació a la qual està subscrit segons els nostres formularis.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS L'adreça de correu electrònic de l'interessat es conservarà fins que no se sol•liciti la supressió per l'interessat mitjançant els links inclosos en els e-mails que enviem o sol•licitant-ho a través de la nostra pàgina de contacte, disponible a la web, o enviant un e-mail a secretaria@evangeli.net.

LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT La base legal per al tractament de les seves dades es basa en l'interès legítim del responsable del tractament per enviar-li la informació a la qual està subscrit segons els nostres formularis.

DESTINATARIS No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

ELS SEUS DRETS • Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats descrites en l'apartat “FINALITAT DEL TRACTAMENT“. • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests supòsits no es tractaran les seves dades excepte per motius legítims o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets a través dels mitjans de contacte indicats en aquesta política (pàgina de contacte a la nostra web, e-mail secretaria@evangeli.net o a l'Adreça postal de la Associació Cultural M&M Euroeditors.).

Així mateix, l’informem que pot obtenir més informació sobre els seus drets, accedir a models per al seu exercici i exercir el seu dret a presentar una reclamació dirigint-se a l'Agència de Protecció de Dades del seu país, si la petició d'exercici d'algun dret no ha estat satisfeta correctament o si per qualsevol altre motiu considera que les seves dades personals no estan sent tractats correctament.

OBTENCIÓ DE LES SEVES DADES Les dades personals que tractem han estat obtingudes a través dels formularis de subscripció disponibles a la nostra web.

Les categories de dades que es tracten són les següents: • Adreça de correu electrònic No es tracten dades especialment protegides