La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 2 de Maig: Sant Atanasi, bisbe i doctor de l'Església

Text de l'Evangeli (Mt 10,22-25a): Jesús digué als seus deixebles: «Sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu nom. I els qui sofriran amb constància fins a la fi se salvaran. Quan us persegueixin en una població, fugiu cap a una altra». En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu nom. I els qui sofriran amb constància fins a la fi se salvaran. Quan us persegueixin en una població, fugiu cap a una altra. Us ho dic amb tota veritat: No haureu acabat de recórrer totes les poblacions d’Israel, quan vindrà el Fill de l’home. No hi ha cap deixeble que sigui més que el mestre, ni cap criat que sigui més que l’amo. El deixeble en té prou de ser com el mestre, i el criat, com el seu amo».

Il·lustració: Pili Piñero

Avui celebrem sant Atanasi (Alexandria, Egipte), un dels Pares de l’Església més importants. Sent molt jove, ja participà en el Concili del Nicea (a. 325), el primer dels concilis ecumènics. D’allí sortí el “Credo” que recitem en la missa dels dies festius. En aquell temps s’havia difós la doctrina del prevere alexandrí Arri, segons el qual el Crist no era veritable Déu, sinó una mena d’ésser intermedi entre Déu i l’home. El Concili de Nicea declarà que el Fill, és Déu de Déu; plenament diví.

—Atanasi —bisbe d’Alexandria des del 328— hagué de fugir cinc vegades de la seva ciutat; tot patint per la fe, passà fins a disset anys en l’exili.