La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 29 de Maig: Sant Pau VI, papa

Text de l'Evangeli (Mt 16,13-19): Jesús li va dir: «Tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i les forces del reialme de la mort no la podran dominar». En aquell temps, Jesús va arribar a la regió de Cesarea de Felip, i preguntava als seus deixebles: «Qui diu la gent que és el Fill de l'home?». Ells respongueren: «Uns diuen que és Joan Baptista; d'altres, Elies; d'altres, Jeremies o algun dels profetes». Ell els pregunta: «I vosaltres, qui dieu que sóc?». Simó Pere li respongué: «Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu».

Llavors Jesús li va dir: «Feliç de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t'ho han revelat els homes, sinó el meu Pare del cel! I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i les forces del reialme de la mort no la podran dominar. Et donaré les claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel».

Il·lustració: Pili Piñero

Avui celebrem la santedat de sant Pau VI, conegut com el “Papa del Concili Vaticà II”. Amb 22 anys, Joan Baptista Montini rebé l’ordenació sacerdotal. Entrà a treballar a Secretaria d’Estat del Vaticà. Fon nomenat bisbe i després cardenal. Fou Arquebisbe de Milà. El 1963 fou elegit com a papa. Sant Pau VI conduí fins al final aquell important Concili i treballà per a la seva fidel aplicació durant els següents anys. El Papa Montini cercà el diàleg amb tot el món, amb els altres cristians, altres religions i amb ateus, sense excloure ningú. Esdevingué el primer papa en visitar els cinc continents.

—Amb la seva humilitat i tracte delicat, sant Pau VI defensà l’Església i “descongelà” diàlegs que s’havien congelat feia segles.