La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 11 d’Agost: Santa Clara d’Assís, verge (1194-1253)

Text de l'Evangeli (Jn 15,4-10): Jesús digué als seus deixebles: «Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit». En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. Si algú se separa de mi, és llençat fora i s'asseca com les sarments. Les sarments, un cop seques, les recullen i les tiren al foc, i cremen.

»Si esteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus. Tal com el Pare m'estima, també jo us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor. Si guardeu els meus manaments, us mantindreu en el meu amor, tal com jo guardo els manaments del meu Pare i em mantinc en el seu amor».

Il·lustració: Pili Piñero

Avui es el dia de santa Clara d’Assís, una de les santes més estimades, contemporània de sant Francesc. Ella renuncià a la noblesa i a la riquesa per a viure humil i pobre, tot adoptant la forma de vida que proposava sant Francesc d’Assís. Clara, als 18 anys, amb gest audaç inspirat pel profund desig de seguir el Crist i per l’admiració envers sant Francesc, deixà la seva casa paterna i s’uní en secret als fra menors en la petita església de la Porciúncula.

—Des d’aquell moment esdevingué verge-esposa del Crist, humil i pobre, i es consagrava totalment a Ell.