La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

L’Evangeli d’avui
per a la família

Evangeli d'avui + imatge + catequesis

28 d'octubre: Sant Simó i sant Judes, apòstols

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 6,12-19): Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar tota la nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí dotze... En aquells dies, Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar tota la nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí dotze i els donà el nom d'apòstols: Simó, que anomenà també Pere, Andreu (el seu germà), Jaume, Joan, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, anomenat Zelós, Judes, fill de Jaume, i Judes Iscariot, que va ser el traïdor.

Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se guarir de les seves malalties. Els turmentats per esperits malignes també eren curats. Tota la gent intentava tocar-lo, perquè sortia d'Ell una força que guaria tothom.

Il·lustració: Pili Piñero

Avui, tot celebrant aquests dos apòstols, notem dues coses. D’una banda, aquella nit que Jesús passà resant pels seus futurs escollits. Una nit sencera! Pensem: ¿quantes nits Jesús haurà passat resant per mi? Perquè a l’Església tots som escollits (aquí no hi ha jugadors i espectadors: tots juguem la partida amb Jesucrist).

—D’una altra banda, impressiona veure en el mateix grup d’escollits un “partidari” de l’Imperi Romà —Mateu— i, alhora, Simó, un “contrari” al domini romà. Déu crida tots. I “tots” significa “tots”: Déu és així!