Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Polityka prywatności dla abonentów evangeli.net

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące informacji wymienionych poniżej, możesz napisać do nas za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, dostępnej w Internecie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres secretaría@evangeli.net.

Zgodnie z postanowieniami Europejskiego Ogólnego Regulaminu Ochrony Danych Osobowych (RGPD), w ramach którego przechowywane są informacje o e-mailu naszych subskrybentów, przechowywane w bazie danych, możesz skorzystać z prawa dostępu , poprawienie, anulowanie i sprzeciw, przesłanie pisemnego wniosku za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, na nasz e-mail secretaría@evangeli.net lub na adres pocztowy Stowarzyszenia Kulturalnego M & M Euroeditors.

ODPOWIEDZIALNY ZA LECZENIE Stowarzyszenie kulturalne M & M Euroeditors Adres korespondencyjny: Ctra C-149, Km 1, 08619 BORREDÀ (Barcelona, Hiszpania). Email: secretaria@evangeli.net

CEL ZABIEGU Prześlij informacje, które subskrybujesz zgodnie z naszymi formularzami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adres e-mail zainteresowanej strony będzie przechowywany, dopóki prośba o usunięcie nie zostanie zażądana przez zainteresowaną stronę za pośrednictwem odsyłaczy zawartych w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub poprzez przesłanie prośby o to za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, dostępnej w Internecie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. e-mail do secretaría@evangeli.net.

LEGITIMACJA DLA LECZENIA Podstawa prawna przetwarzania danych opiera się na uzasadnionym interesie administratora danych, który przesyła informacje, do których jesteś subskrybentem, zgodnie z naszymi formularzami.

ODBIORCY Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych.

TWOJE PRAWA • Masz prawo uzyskać potwierdzenie, że traktujemy dane osobowe dotyczące Ciebie • Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania poprawienia niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy, między innymi, dane nie są już potrzebne do celów opisanych w sekcji "CEL ZABIEGU". • W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą żądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń. • W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich sytuacją zainteresowane strony mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. W takich przypadkach Twoje dane nie będą przetwarzane, z wyjątkiem uzasadnionych przyczyn lub wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń.

Możesz egzekwować swoje prawa za pośrednictwem kontaktu wskazanego w niniejszej polityce (strona kontaktowa na naszej stronie internetowej, e-mail secretaría@evangeli.net lub na adres pocztowy Stowarzyszenia Kulturalnego M & M Euroeditors.).

Podobnie informujemy, że możesz uzyskać więcej informacji o swoich prawach, modelach dostępu do ćwiczeń i skorzystać z prawa do zgłoszenia roszczenia, kontaktując się z agencją ochrony danych swojego kraju, jeśli wniosek o skorzystanie z prawa nie został spełniony. spełnione poprawnie lub jeśli z jakiegokolwiek innego powodu uważasz, że twoje dane osobowe nie są traktowane poprawnie.

UZYSKIWANIE SWOICH DANYCH Dane osobowe, które przetworzyliśmy, zostały uzyskane za pośrednictwem formularzy subskrypcji dostępnych na naszej stronie internetowej.

Kategorie przetwarzanych danych są następujące: • Adres e-mail Specjalnie chronione dane nie są przetwarzane