Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Calendari perpetu

Escolliu el TEMPS litúrgic que desitgeu consultar.

Taula general sobre temps i dies litúrgics per anys

año ciclo Diumenge I (C) d'Advent Dilluns I de durant l'any Dimecres de Cendra Pentecosta (Missa del dia)
2016 C 2015-11-29 2016-01-11 2016-02-10 2016-05-15
2017 A 2016-11-27 2017-01-09 2017-03-01 2017-06-04
2018 B
2019 C

Ajuda per a l'ús del calendari litúrgic