Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Calendari perpetu

Escolliu el TEMPS litúrgic que desitgeu consultar.

Taula general sobre temps i dies litúrgics per anys

año ciclo Diumenge I (A) d'Advent Dilluns I de durant l'any Dimecres de Cendra Pentecosta (Missa del dia)
2017 A 2016-11-27 2017-01-09 2017-03-01 2017-06-04
2018 B 2017-12-03 2018-01-08 2018-02-14 2018-05-20
2019 C
2020 A

Ajuda per a l'ús del calendari litúrgic