Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Privacitat

Contemplar l’Evangeli d’avui © evangeli.net

CONTEMPLAR L’EVANGELI D’AVUI disposa d’un fitxer amb les dades personals i tècniques dels seus clients, necessàries per a la correcta prestació dels nostres serveis editorials.

D’acord amb el que disposa la L.O. 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot enviant una sol·licitud per escrit a l’E-MAIL corresponent o bé a l’ADREÇA POSTAL de l’editorial M&M Euroeditors.

Les dades dels nostres clients arxivades per CONTEMPLAR L’EVANGELI D’AVUI no es comunicaran, ni seran compartides, ni cedides ni venudes a tercers, llevat d’aquells casos que siguin exigits per la llei o imprescindibles per a la correcta prestació dels nostres serveis.