Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Pomoc dla kalendarza liturgicznego

Adwent

 • Okres Adwentu rozpoczyna się Pierwszą Niedzielą Adwentu, pomiędzy 27 listopada a 3 grudnia, zaleznie od roku (cf. Tabla general).
  • 17 Grudnia rozpoczyna się radosne przygotowanie do dnia Narodzenia Pańskiego. Od tego dnia kończy się 3 tydzień Adwentu i następuje Ewangelia na dzień 17, 18, itd. (kolejno, aż do 24) Jeden z tych dni to niedziela: Ewangelia na Czwartą Niedzielę Adwentu.

Boże Narodzenie

 • Na Boże Narodzenie obowiązują 4 różne teksty Ewangelii, w zależności od mszy: w wigilię, w nocy, o świcie i w dzień. Nasz serwis wysyła subskrybentom —alternatywnie— jeden z nich.
 • Święto Św. Rodziny to Pierwsza Niedziela po Bożym Narodzeniu (pomiędzy 26 grudnia a 1 stycznia). Potrójny cykl A, B i C.
 • **Dni 26, 27 i 28 grudnia **, jeżeli nie wypadają w niedzielę, są oddzielnymi świętami: Św. Szczepana, Św. Jana i Św. Młodzianków Męczenników.
 • Okres Bożego Narodzenia kończy Święto Chrztu Pańskiego: w Pierwszą Niedzielę po Objawieniu (a więc między 7 i 13 stycznia). Pomiędzy tymi świętami czytane są Ewangelie na dni od 7 do 12 stycznia.
 • Dzień następujący po Święcie Chrztu Pańskiego to Poniedziałek Pierwszego Okresu Zwykłego.

Wielki Post

 • Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się od Środy Popielcowej. To święto ruchome, dzień ten przypada w lutym lub marcu (dla każdego roku, cf. Tabla general).

Wielki Tydzień

 • Po 5-ym tygodniu Wielkiego Postu rozpoczyna się Wielki Tydzień, Palmową Niedzielą (cykle A, B i C). W tym tygodniu ma miejsce kulminacja całego roku liturgicznego: Triduum Paschalne (rozpoczynające się w wieczór Wielkiego Piątku, kontynuowane w Wielką Sobotę i kulminujące w Niedzielę Zmartwychwstania). Te dni liturgiczne są nieprzenaszalne, czyli nie mogą być w żadnym razie zastąpione liturgią związaną z innymi świętymi.
 • Wielki Piątek - nie ma mszy, odprawiana jest jedynie Liturgia Męki Pańskiej. Tekst ewangeliczny to Pasja według Świętego Jana.
 • Wielka Sobota jest “nieliturgiczna”: nie ma mszy ani innej liturgii. Konsekwentnie, nie ma właściwego tekstu Ewangelii. Jednakże, serwis Ewangelia na dziś zawiera komentarz na ten szczególny dzień.
 • Po Wielkiej Sobocie rozpoczyna się okres Wielkiejnocy.

Wielkanoc

Okres Wielkiejnocy rozpoczyna się Niedzielą Zmartwychwstania tuż po Wielkiej Sobocie. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego —obok Bożego Narodzenia— jest najważniejszym świętem w roku liturgicznym. Ustalony tekst Ewangelii zależy od mszy: może to być Wigilia Paschalna (cykle A, B i C), lub Msza Dzienna. Nasz serwis wysyła subskrybentom jedną z opcji (Wigilia obecnego okresu lub Msza Dzienna). - Ta najdonioślejsza Niedziela otwiera Oktawę Wielkiejnocy. Z punktu widzenia liturgicznego w czasie całego tygodnia świętuje się Zmartwychwstanie Pańskie. Są to dni liturgicznie nieruchome. - Święto Wniebowstąpienia Pańskiego (cykle A, B i C) obchodzi się w 5tym tygodniu Wielkiejnocy. W wielu diecezjach to święto przenosi się na następny tydzień (z wyłączeniem Niedzieli 7ego Tygodnia). Jest to kryterium, którym kieruje się Rozważanie Ewangelii na dziś przy wysyłce do subskrybentów. - Okres Wielkiejnocy kończy się Świętem Pięćdziesiątnicy. Istnieją dwie możliwości tekstu Ewangelii w zależności od tego, czy odprawiana jest Msza w Wigilię czy Msza Dzienna. Rozważanie Ewangelii na dziś wysyła naprzemiennie w każdym roku jeden lub drugi tekst. - Po zakończeniu Wielkiejnocy następuje Okres Zwykły. Następny dzień po Pięćdziesiątnicy do Poniedziałek 7my, 8my, 9ty lub 10ty Okresu Zwykłego (dla każdego roku, cf. Tabla General).

Okres-zwykły

 • Okres Zwykły ma pierwszą część, która rozpoczyna się po Okresie Bożego Narodzenia (po niedzieli Chrztu Pańskiego). Następny dzień to Poniedziałek 1 Tygodnia Okresu Zwykłego. Ta pierwsza część trwa do Środy Popielcowej (każdego roku, por. [Tabela General] (/evangelio/calendario)).
 • Druga część Okresu Zwykłego rozpoczyna się po Wielkiejnocy. Dzień po Zesłaniu Ducha Świętego to Poniedziałek 7, 8, 9 lub 10 Okresu Zwykłego (każdego roku, por. Tabela powyżej).
 • Okres Zwykły obejmuje trzy własne święta (w cyklach A, B i C): Trójcy Przenajświętszej (niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego), Boże Ciało (druga niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego) i Najświętszego Serca Pana Jezusa (trzeci piątek po Zesłaniu Ducha Świętego).
 • W ostatnią niedzielę roku liturgicznego (będzie to niedziela 34 tygodnia) jest zawsze w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (A, B i C). W sobotę tego tygodnia kończy się rok liturgiczny i następny dzień to 1 Niedziela Adwentu.
 • Przez czły Okres Zwykły —także w innych okresach liturgicznych, choć w mniejszym stopniu— obchodzi się dni świętych (por. Świeta i dni świętych). Ogólną zasadą jest, że Niedziele mają pierwszeństwo przed obchodami dni świętych.

Święta-i-święci

 • Grupa Święta i Święci obejmuje obchody świętych patronów określonych dni (są stałe: np. Św. Józefa, 19 marca).
 • Te dni, zazwyczaj, nie mogą znosić ani zastępować niedziel (zwłaszcza w przypadku niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkiejnocy). Wyjątek stanowią Święta Pańskie (jak Święto Przemienienia) i niektóre poświęcone Matce Boskiej (Wniebowzięcie i Niepokalanego Poczęcia).
 • Świętych Kościoła jest znacznie więcej niż ujęto w Ewangelia na dziś. Nasz serwis obejmuje dni patronów z przyporządkowanym czytanie Ewangelii: na ogół, dotyczy to świąt Matki Boskiej, Świętego Józefa i Apostołów. Matka Boska i Święta Maria Magdalena są włączone jako postacie opisane w Ewangelii i ich dni mają w liturgii określone fragmenty Ewangelii. Obchody dni innych świętych zostały włączone z uwagi na to, że dotyczą patronów Europy (lub innych regionów).