Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: 19 Marca: Świętego Józefa, Oblubieńca NMP

Pierwsze Czytanie (2Sm 7,4-5a.12-14a.16): Pan skierował do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»”.
Psalm Responsoryjny: 88
R/. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi: Utrwalę twoje potomstwo na wieki i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.

„On będzie wołał do Mnie: «Tyś jest Ojcem moim, moim Bogiem, Opoką mego zbawienia». Na wieki zachowam dla niego łaskę i trwałe z nim będzie moje przymierze”.
Drugie Czytanie (Rz 4,13.16-18): Bracia: Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: „Uczyniłem cię ojcem wielu narodów” przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych, i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: „takie będzie twoje potomstwo”. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.
Śpiew przed Ewangelią (Ps 83,5): Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, będą Ciebie wychwalali na wieki.

Tekst Ewangelii (Mt 1,16.18-21.24a): Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki»

+ Mons. Ramon MALLA i Call Obispo Emérito de Lleida
(Lleida, Hiszpania)

Dzisiaj, Kościół obchodzi uroczystość świętego Józefa, małżonka Maryi. Jest to wesoły akcent w środku surowości Wielkiego Postu. Ale radość tego dnia nie jest przeszkodą, aby stawiać dalsze kroki na drodze nawrócenia, właściwej dla czasu wielkopostnego.

Dobrym jest ten, który wznosząc swój wzrok, czyni wysiłki aby jego życie dostosowało się do planu Boga. I dobry jest ten, który patrząc na innych, stara się zinterpretować zawsze w pozytywny sposób wszystkie działania, które realizują i chronić ich dobre imię. W obu przypadkach dobroci stawia nam się za wzór świętego Józefa w dzisiejszej Ewangelii.

Bóg ma względem każdego z nas plan pełen miłości, bo «Bóg jest miłością» (1Jn 4,8). Ale trudy życia sprawiają, że czasami nie umiemy tego odkryć. Zgodnie z logiką, narzekamy i opieramy się przeciwko przyjmowaniu krzyża.

Nie mogło być łatwo św. Józefowi, gdy zobaczył, że Maryja «wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego» (Mt 1,18). Postanowił sobie, że zerwie małżeńską umowę «potajemnie» (Mt 1,19). I jednocześnie, gdy «anioł Pański ukazał mu się we śnie» (Mt 1,20), wyjawiając mu, że to on miał być prawnie ojcem Dzieciątka, od razu to zaakceptował «i wziął do siebie swą małżonkę» (Mt 1,24).

Wielki Post jest dobrą okazją, żeby odkryć czego oczekuje od nas Bóg i umocnić nasze pragnienie, by wprowadzić to w praktykę. Prośmy dobrego Boga «przez wstawiennictwo męża Maryi», jak będziemy modlić się podczas mszy, abyśmy szli do przodu na naszej drodze nawrócenia, naśladując św. Józefa w przyjmowaniu woli Boga i w praktykowaniu miłosierdzia względem bliźniego. Jednocześnie miejmy na uwadze, że «cały święty Kościół jest dłużny Dziewicy Maryi, bo przez Nią otrzymał Chrystusa, a po Niej, także św. Józef jest najbardziej godny naszej wdzięczności i poszanowania» (Św. Bernard ze Sieny).