Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

III Czwartek okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Hbr 10,19-25): Bracia, mamy pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez Krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.
Psalm Responsoryjny: 23
R/. Oto lud wierny, szukający Boga.
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Śpiew przed Ewangelią (Ps 118,105): Alleluja, alleluja, alleluja. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mk 4,21-25): Mówił im dalej: «Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».

I mówił im: «Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma».

«Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem?»

Rev. D. Àngel CALDAS i Bosch (Salt, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus wyjaśnia nam tajemnicę Królestwa. Nawet stosuje ironię, aby pokazać nam, że wewnętrzna “energia”, którą ma Słowo Boże - Jego słowo - ekspansywna siła obiegająca cały świat, jest jak światło, i tego światła nie można chować «pod korcem lub pod łóżkiem "(Mk 4,21).

Czy możemy sobie wyobrazić taki przejaw ludzkiej głupoty, aby stawiać świecę pod łóżkiem? Chrześcijanie ze zgaszonym światłem lub przy zapalonym świetle, ale z zakazem oświetlania! Dzieje się tak, kiedy nie przyjmujemy odpowiedzialności w służbie wiary w pełni wykorzystując naszą wiedzę i miłość. Jakże nienaturalny jest nasz egoizm, kiedy ograniczamy nasze życie tylko do osobistych korzyści! Życie pod łóżkiem! Tragikomiczne i nieruchome.

Ewangelia – wręcz przeciwnie – jest świętym wyrazem żarliwej miłości, którą nam komunikuje, którą należy głośno oznajmiać, która nakazuje nam rozwój osobisty, wewnętrzną dojrzałość i służbę innym. «Jeśli powiesz: Dość!, umarłeś », powiedział Święty Augustyn. A Święty Josemaría: «Panie: daj mi umiar we wszystkim…, lecz nie w Miłości».

«”Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” I mówił im: «Uważajcie na to, czego słuchacie. » (Mk 4,23-24). Ale co to znaczy słuchać?; czego mamy słuchać? Powinniśmy sobie zadać to ważne pytanie. To akt szczerości wobec Boga, który zmusza nas do zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę chcemy robić. A żeby to wiedzieć trzeba słuchać: być uważnym na podpowiedzi Boga. Nawiązać z Nim dialog. Rozmowa zakończy “matematykę miar”: «Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma» (Mk 4,24-25). Łaski darowane nam przez Boga są nieprzewidywalne i wyjątkowe. To jest sposób, aby pobudzić naszą hojność.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Udziel mi, Panie, miłości, która nigdy nie słabnie, aby moja lampa zawsze nią świeciła i nigdy nie gasła, a jej płomienie były dla mnie płonącym ogniem i jasnym światłem dla innych» (św. Kolumban, opat)

  • «Spośród przeszkód, które trwają w naszych czasach, ograniczymy się do wspomnienia braku zapału, tym bardziej poważnego, gdy pochodzi z wnętrza. Ten brak zapału przejawia się w zmęczeniu i rozczarowaniu, w dostosowaniu się do środowiska, a przede wszystkim w braku radości i nadziei» (św. Paweł VI)

  • «Życie Chrystusa było nieustannym nauczaniem: Jego milczenie, cuda, czyny, modlitwa, miłość do ludzi, szczególna troska o poniżonych i biednych, całkowite przyjęcie ofiary krzyżowej dla odkupienia ludzi, samo wreszcie Zmartwychwstanie - są urzeczywistnieniem Jego słów i wypełnieniem Objawienia» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 561)