Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

IV Piątek Wielkanocy
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 13,26-33): Kiedy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze: „Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich przełożeni nie uznali Jezusa i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. A gdy wykonali wszystko, co o Nim było napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie.

»Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę co do obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: «Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził»”.
Psalm Responsoryjny: 2
R/. Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
„Przecież to Ja ustanowiłem swojego króla na Syjonie, świętej górze mojej”. Wyrok Pański ogłoszę: On rzekł do Mnie: „Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem.

Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w posiadanie Twoje. Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, jak gliniane naczynie ich skruszysz”.

A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią, ze drżeniem całujcie Mu stopy.
Śpiew przed Ewangelią (J 14,6): Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.
Tekst Ewangelii (J 14,1-6): Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie»

Rev. D. Josep Mª MANRESA Lamarca (Valldoreix, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj w ten czwarty Piątek Wielkanocy Jezus zaprasza nas do spokoju. Rozwaga i radość płyną jak rzeka pokoju z jego zmartwychwstałego Serca wprost do serc naszych poruszonych i niespokojnych, wielokrotnie zmęczonych działaniem równie gorączkowym co jałowym.

Są nasze czasy naznaczone wzburzeniem, nerwowością i stresem. To czasy, w których Ojciec kłamstwa zatruł inteligencję ludzi, by nazywali dobro złem i zło dobrem, oświecali się ciemnością i zaciemniali światłem; zasiał on w duszach ludzkich zwątpienie i sceptycyzm, które zabijają w nich wszelki przejaw nadziei perspektywą obfitości, której świat swymi złudnymi pochlebstwami ani nie potrafi, ani nie może dać.

Owoce tej szatańskiej działalności są wyraźnie widoczne: ubóstwienie “bezsensu” i utrata transcendencji przez tak wiele kobiet i mężczyzn, którzy nie tyle zapomnieli, co zagubili drogę, ponieważ wcześniej zapomnieli o Drodze. Wojny, wszelkiego typu przemoc, zamknięcie się i egoizm wobec życia (antykoncepcja, aborcja, eutanazja...), rozbite rodziny, młodość bez określonego kierunku – to wszystko wielkie kłamstwo, na którym opiera się większa część smętnego społecznego rusztowania, tego jakże wychwalanego “postępu”.

I pośród tego wszystkiego Jezus, Książę Pokoju powtarza ludziom dobrej woli ze swą nieskończoną łagodnością: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie Boga? I we Mnie wierzcie!» (J 14,1). Po prawicy Ojca, On z czułością oczekuje chwili, w której spełni się Jego miłosierne marzenie i będzie miał nas przy Sobie, «abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem» (J 14,3). Nie możemy usprawiedliwiać się jak Tomasz. My owszem znamy drogę. My, dzięki czystej łasce znamy ścieżkę, która prowadzi do Ojca, w którego domu jest mieszkań wiele. W niebie czeka na nas miejsce, które na zawsze pozostanie puste, jeśli my go nie zajmiemy. Zbliżmy się więc bez trwogi z pełnym zaufaniem do Anioła, który jest jedyną Drogą, nieodwołalną Prawdą i Życiem w obfitości.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Jeśli go kochasz, idź za nim. Chcesz wiedzieć którędy masz iść?: ‘Ja jestem drogą, prawdą i życiem’. Razem z Ojcem On jest prawdą i życiem; przyjąwszy ciało stał się drogą» (Święty Augustyn)

  • «‘W domu Ojca’ jest miejsce przygowane przez Jezusa. Będzie mógł do niego wejść uczeń i na wieczność tam pozostać wraz z Mistrzem, uczestnicząc w tej samej radości. Jest tylko jedna droga, aby ten cel osiągnąć: Chrystus» (Święty Jan Paweł II)

  • «Wiara w Niego wprowadza uczniów w poznanie Ojca, ponieważ Jezus jest "drogą i prawdą, i życiem" (J 14, 6). Wiara przynosi owoce w miłości: zachowywanie Jego słowa, wierność Jego przykazaniom, trwanie z Nim w Ojcu (…)» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2614)