Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: V Niedziela Wielkanocy (C)

Tekst Ewangelii (J 13,31-33a.34-35): Po wyjściu Judasza rzekł im Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

«Abyście się wzajemnie miłowali»

Rev. D. Jordi CASTELLET i Sala
(Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus zaprasza nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. Również w tym złożonym świecie, w którym obecnie żyjemy, gdzie dobro i zło splata się i łączy. Często kusi nas, aby spojrzeć na to jak na nieuchronność losu, złą nowinę, ale my chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie, w tym brutalnym i niesprawiedliwym świecie, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie.

Jezus mówi nam, abyśmy "się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem" (Jan 13,34). I dobrym sposobem kochania, wprowadzaniem w życie Słowa Bożego, jest głoszenie, w każdym czasie, i w każdym miejscu, Dobrej Nowiny, Ewangelii, która jest niczym innym jak samym Jezusem Chrystusem.

«Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych» (2Kor 4,7). Czym jest ten skarb? To słowo samego Boga, a my jesteśmy naczyniem z gliny. Lecz ten skarb jest tak cenny, że nie możemy zachować go tylko dla siebie, ale powinniśmy się nim dzielić: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…) Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,19-20). Jan Paweł II napisał: «kto naprawdę poznał Chrystusa, nie może zatrzymać go tylko dla siebie, powinien to ogłosić».

Z tą ufnością głosimy Ewangelię; szerzmy ją za pomocą wszelkich dostępnych środków i we wszystkich możliwych miejscach: słownie, uczynkami i myślą, w gazecie, przez internet, w pracy i wśród przyjaciół… «Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!» (Flp 4,5).

Dlatego, jak podkreślał Papież Jan Paweł, należy korzystać z nowych technologii, bez wahania, bez wstydu, aby szerzyć Dobrą Nowinę Kościoła, i pamiętać, że będąc dobrym człowiekiem, jedynie otwierając i zmieniając nasze serce, spowodujemy, że zmieni się nasz świat.