Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: VI Niedziela Wielkanocy (A)

Tekst Ewangelii (J 14,15-21): W owym czasie rzekł Jezus do uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela5 da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

«Ja będę go miłował i objawię mu siebie»

P. Julio César RAMOS González SDB
(Mendoza, Argentyna)

Dzisiaj, Jezus —jak to zrobił ze swymi uczniami— żegna się i wraca do Ojca, aby być uwielbiony. Wydaje się to zasmucać uczniów, którzy wciąż patrzą na Niego fizycznym, ludzkim wzrokiem, który wierzy, akceptuje i trzyma się tylko tego, co widzi i czego dotyka. To uczucie naśladujących, które również dziś występuje u wielu chrześcijan, skłania Pana do zapewnienia, że «nie zostawię was sierotami» (J 14:18), On poprosi Ojca, aby wysłał nam «innego Pocieszyciela» (Pomocnika, Orędownika: J 14:16), «Ducha Prawdy» (J 14:17); i choć świat nie będzie go “widzieć”, «wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie» (J 14,19). I tak, zaufanie i zrozumienie tych słów Jezusa, wzbudzą w prawdziwym uczniu miłość, która uwidoczni się jasno w «mieniu Jego przykazań» i «zachowaniu ich» (por. w. 21). I więcej: kto tak żyje, będzie tak samo kochany przez Ojca, i On —Syn — swego wiernego ucznia umiłuje i mu się objawi (por. w. 21).

Ile słów zachęty, zaufania i obietnicy otrzymujemy w tę Niedzielę! Wśród codziennych problemów —gdzie nasze serce przytłaczają cienie wątpliwości, rozpaczy i zmęczenia rzeczami, które wydają się nie mieć rozwiązania lub zabrnęły w ślepy zaułek— Jezus zachęca nas, aby czuć zawsze Jego obecność, aby umieć odkryć, że jest żywy i kocha nas, a równocześnie temu, kto zrobi stanowczy krok i będzie zachowywał Jego przykazania, gwarantuje ukazać się w pełni w nowym i zmartwychwstałym życiu.

Dziś, objawia sie nam żywy i obecny, w naukach Pisma którego słuchamy i w Eucharystii, którą otrzymamy. —Niech twoja odpowiedź będzie odpowiedzią nowego życia, które się oddaje, by zachować Jego przykazania, a w szczególności przykazanie miłości.