Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

VI Środa Wielkanocy
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 17,15.22–18,1): W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu Paweł przemówił: „Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: «Nieznanemu Bogu».

Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z Jego rodu".

Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych”.

Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: „Posłuchamy cię o tym innym razem”. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
Psalm Responsoryjny: 148
R/. Niebo i ziemia pełne chwały Twojej.
Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.

Królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, młodzieńcy i dziewice, starcy i dzieci.

Niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego ponad ziemią i niebem. I On pomnaża potęgę swego ludu.
Śpiew przed Ewangelią (J 14,16): Alleluja, alleluja, alleluja. Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał na zawsze.
Tekst Ewangelii (J 16,12-15): W tym czasie Jezus tak przemówił do uczniów: « Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

«Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy»

Rev. D. Santi COLLELL i Aguirre (La Garriga, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Panie, po raz kolejny, chcesz nam otworzyć oczy, żebyśmy zdali sobie sprawę, że zbyt często robimy rzeczy na odwrót. «Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy» (J 16,13), do tego co Ojciec objawił Synowi.

Zabawne: zamiast kierować się Duchem Świętym (ten wielki nieznajomy w naszym życiu!), to co robimy, to jest albo Go pomijamy, albo raz podjąwszy decyzje stawiamy Go przed sytuacją. I to co się nam dzisiaj tłumaczy to coś wręcz przeciwnego: niech On nas prowadzi.

Myślę na głos, Panie... I ponownie czytam dzisiejszą Ewangelię i przychodzą mi na myśl chłopcy i dziewczęta, którzy otrzymają w tym roku Bierzmowanie. Patrzę wokół mnie i skłaniam się ku myśli: —Jak niedoświadczeni są! Dla nich Ty Duchu jesteś obojętny; zamiast tego dają się prowadzić przez wszystko i nic!

Tych, których się uważa dojrzałych w wierze, uczyń narzędziami Twojego Ducha abyśmy skutecznie “zarażali” Twoją prawdą; abyśmy spróbowali być “przewodnikami-towarzyszami”, pomogli otworzyć serca i uszy tych wokół nas.

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia» (J 16:12). —Nie powstrzymuj się Panie, skieruj do nas Twoje słowa, aby ujawnić naszą tożsamość! Niech Twój Duch Prawdy pomoże nam rozpoznać wszystko to co może być fałszywe w naszym życiu i doda nam odwagi, aby to zmienić. Niech oświeci nasze serca, aby odkryć również to, co w nas autentyczne i już uczestniczy w Twojej Prawdzie. I abyśmy odkrywszy to wiedzieli jak podziękować i przeżywać to z radością.

Duchu Prawdy, otwórz nasze serca i nasze życie na Ewangelię Chrystusa: niech będzie światłem, które oświetla nasze życie codzienne. Duchu Obrońco, wzmocnij nas, abyśmy żyli prawdą Chrystusa, dając świadectwo innym.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

– «Z tej komunii z Duchem wychodzi wnikanie w tajemnice, rozdzielanie talentów, życie nadprzyrodzone; stąd bierze się trwałość w życiu Bożym i najwznioślejsza rzecz, jakiej można pragnąć: aby człowiek stał się podobny do Boga» (św. Bazyli Wielki)

  • «Pięćdziesiątnica jest tym: Jezus i — przez Niego — sam Bóg przychodzi do nas i wciąga nas w siebie. ‘On zsyła Ducha Świętego’, mówi Pismo. Jaki jest jego efekt? Przede wszystkim dwa aspekty: Duch Święty, przez którego Bóg przychodzi do nas, daje nam życie i wolność» (Benedykt XVI)

  • «Wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej. Otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza i prowadzi do całej prawdy (por. J 16,13)» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 91)