Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

Przenajświętszej Trójcy (A)
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Wj 34,4b-6.8-9): Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma, i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”.

I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.
Psalm Responsoryjny: Dn 3
R/. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Błogosławiony jesteś. Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej, Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa. Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie i na Cherubach zasiadasz, Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.
Drugie Czytanie (2Kor 13,11-13): Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i po­koju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.
Śpiew przed Ewangelią (Ap 1,8): Alleluja, alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (J 3,16-18): W owym czasie Jezus rzekł do Nikodema: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

«Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał»

Mons. Joan Enric VIVES i Sicília Obispo de Urgell (Lleida, Hiszpania)

Dzisiaj dobrze ponownie usłyszeć, że «Bóg umiłował świat» (J 3,16), ponieważ podczas dnia Świętej Trójcy, Bóg jest szczególnie wielbiony, miłowany i czczony, gdyż Bóg jest miłością. W Nim tkwi Miłość i wszystko co robi, robi z Miłości. Bóg nas kocha. Ta wielka prawda nas przemienia, czyni nas lepszymi. Ponieważ napełnia nas zrozumieniem, staje się dla nas oczywista. Przepełnia nasze działanie, i doskonali je, napełniając je miłością. A, że jest to najczystsza forma miłości, rośnie i staje się bardziej doskonała.

Śwęty Jan od Krzyża napisał: «Gdzie nie ma miłości, tam połóż miłość, a znajdziesz miłość.» I ma rację, ponieważ tak właśnie zawsze czyni Bóg. On «posłał swego Syna na świat (...), by świat został przez Niego zbawiony» (J 3,17) dzięki życiu i miłości aż do śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa. Dziś widzimy Go jako tego, który ujawnił nam znaczenie prawdziwej miłości.

Tyle się mówi obecnie o miłości, że straciła swoje pierwotne znaczenie. Miłość jest tym, czym obdarował nas Bóg. Kochaj i bądź szczęśliwy! Ponieważ miłować to oddać życie za tych, których kochamy. Miłość to prostota i nieoczekiwanie niczego w zamian. Miłość to pozbycie się własnych pragnień, aby przyjąć wszystko od Boga. Miłować to służyć drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie. Miłować to stracić, aby odzyskać z nawiązką. Miłować to żyć bez rozliczania się za każdy uczynek, który robimy. To Miłość upodabnia nas do Boga. Miłość – i tylko miłość – jest życiem wiecznym w nas samych!

Żyjmy w Eucharystii, ona jest sakramentem miłości, gdyż ofiarowuje nam Miłość Bożą, która stała się ciałem. Pozwala nam uczestniczyć w ognisku miłości płonącym w Sercu Jezusa, wybacza nam i przekształca nas, abyśmy umieli kochać taką Miłością jaką sami zostaliśmy umiłowani.