Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

XIII Poniedziałek okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Am 2,6-10.13-16): To mówi Pan: „Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż za srebro sprzedają sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów; w prochu ziemi depcą głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża; ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga. Ja to przed nimi zgładziłem Amorytów, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni byli jak dęby. I zniszczyłem owoc ich z góry, a z dołu korzenie. I Ja to wyprowadziłem was z Egiptu, wiodłem przez pustynię przez lat czterdzieści, byście posiedli ziemię Amorytów.

Oto Ja zmiażdżę was tak, jak miażdży wozowy walec napełniony snopami. Szybkobiegacz nie będzie miał gdzie uciec, mocarz nie okaże swej siły, a bohater nie ocali życia; łucznik się nie ostoi, chyży w nogach nie umknie i jeździec na koniu nie ocali życia; nawet najmężniejszy sercem pomiędzy bohaterami w tym dniu będzie nagi uciekał», mówi Pan wszechmogący.
Psalm Responsoryjny: 49
R/. Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.
„Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Ty widząc złodzieja, razem z nim biegniesz i trzymasz z cudzołożnikami. W złym celu otwierasz usta, a język twój knuje podstępy.

Zasiadłszy przemawiasz przeciw bratu, znieważasz syna swojej matki. Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?

Zrozumcie wy, co zapominacie o Bogu, abym was nie porwał i nikt was nie ocali. Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie”.
Śpiew przed Ewangelią (Ps 94,8): Alleluja, alleluja, alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 8,18-22): Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć». Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!».

«Pójdź za Mną»

Rev. D. Jordi PASCUAL i Bancells (Salt, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj, Ewangelia przedstawia nam — za pomocą dwóch bohaterów— charakterystykę dobrego ucznia Jezusa: uwolnienie się od dóbr materialnych. Ale wcześniej, tekst Mateusza daje nam szczegół, którego nie można przeoczyć: «Gdy Jezus zobaczył tłum... » (Mt 8,18). Tłumy zbierają się wokół Pana, aby słuchać jego Słowa, wyleczyć z ich dolegliwości materialnych i duchowych; szukają zbawienia i tchnienia Życia wiecznego pośród perypetii tego świata.

Jak wtedy i w dzisiejszym świecie dzieje się coś podobnego: wszyscy —mniej lub bardziej świadomie— potrzebujemy Boga, potrzebujemy napełnić serce prawdziwymi dobrami, jak wiedza i miłość do Jezusa Chrystusa i życie w przyjaźni z Nim. W przeciwnym razie wpadamy w pułapkę napełniania naszego serca innymi “bożkami”, które nie mogą nadać sensu naszemu życiu: komórka, Internet, podróż na Bahamy, obsesyjna praca, aby zarobić więcej i więcej pieniędzy, samochód lepszy od sąsiada, czy siłownia, aby mieć najlepsze ciało w kraju.... To to co się dziś dzieje z licznymi.

Dla kontrastu rozbrzmiewa wołanie Papieża Jana Pawła II pełne siły i pewności siebie, skierowane do młodzieży: «Można być nowoczesnym i dogłębnie wiernym Jezusowi Chrystusowi». Do tego konieczne jest, jak Pan, uwolnienie się od tego wszystkiego, co uwiązuje nas do rzeczy materialnych i zamyka się na Ducha.

«Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć (...). Pójdź za Mną» (Mt 08,22), mówi nam dzisiejsza Ewangelia. A Grzegorz Wielki przypomina nam: «Miejmy doczesne rzeczy w użyciu, a wieczne w pragnieniu; korzystajmy z rzeczy ziemskich w drodze, a wiecznych pragnijmy na koniec dnia». To dobre kryterium, aby ocenić nasze naśladowanie Jezusa.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Używajmy rzeczy tymczasowych, a wiecznych pragnijmy; w drodze posługujmy się rzeczami ziemskimi i pragnijmy wieczności na koniec dnia» (Święty Grzegorz Wielki)

  • «Od czasów ewangelicznych do dzisiaj działa sprawcza wola Chrystusa, która objawia się w przepięknym i najświętszym zaproszeniu skierowanym do tak wielu dusz: ‘Chodź za mną!’» (Święty Jan Paweł II)

  • «Inicjatywa chrześcijan świeckich jest szczególnie konieczna, gdy chodzi o odkrywanie i poszukiwanie sposobów, by rzeczywistości społeczne, polityczne i ekonomiczne przeniknąć wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Taka inicjatywa jest zwyczajnym elementem życia Kościoła» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 899)