Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XXIII Poniedziałek okresu zwykłego

Pierwsze Czytanie (1Kor 5,1-8): Bracia: Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa.

Wcale nie macie się czym chlubić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy.
Psalm Responsoryjny: 5
R/. Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości.
Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, zły nie może przebywać u Ciebie, nie ostoją się przed Tobą nieprawi.

Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią. Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.

Ale wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, niech się cieszą i radują na zawsze. Osłaniaj ich, niech się Tobą weselą wszyscy, którzy miłują Twoje imię.
Śpiew przed Ewangelią (J 10,27): Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za Mną. Alleluja, alleluja, alleluja.

Tekst Ewangelii (Łk 6,6-11): W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Podnieś się i stań na środku!» Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: «Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić; życie ocalić czy zniszczyć?» I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.

«Podnieś się i stań na środku! (...). Wyciągnij rękę!»

P. Julio César RAMOS González SDB
(Mendoza, Argentyna)

Dzisiaj, Jezus uczy nas wolności. Ciągle tyle o niej mówimy w naszych czasach. Jednak, w odróżnieniu od tego, co dzisiaj się głosi i wręcz czyn się żyje i co zwie się “wolnością”, wolność Jezusa jest związana nierozerwalnie z działaniem Ojca. On sam powie: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.» (J 5,19). A Ojciec działa tylko z miłości.

Miłość się nie narzuca, ale jest sprawcą działania, mobilizuje i przywraca pełnię życia. Ten nakaz Jezusa: «Podnieś się i stań na środku» (Łk 6,8) ma odnawiającą moc kogoś, kto kocha, i działa przez słowo. A nawet więcej: «Wyciągnij rękę» (Łk 6,10), osiąga cud, ostatecznie przywraca siłę i życie temu, co było słabe i martwe. “Zbawienie” oznacza wyrwanie ze śmierci, to samo słowo, które tłumaczy się jako “uzdrowienie”. Jezuz uzdrawiając, ocala to, co było martwe w tym biednym chorym człowieku i jest to wyraźny znak miłości Boga Ojca do swoich stworzeń. W nowym stworzeniu Syn nie czyni niczego więcej, niż widział u Ojca, a ogłoszone nowe prawo jest prawem miłości, która jest działaniem, a nie odpoczynkiem, który “wyłącza”, nawet z tego, aby czynić dobro bratu, który jest w potrzebie.

A zatem, wolność i miłość na przemian są kluczem dzisiejszego dnia. Wolnośc i miłość na sposób Jezusa. Owo «kochaj i rób co chcesz» wypowiedziane przez Świętego Augustyna jest dziś w pełni aktualne, aby uczyć się od Chrystusa Zbawiciela.