Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XXIII Poniedziałek okresu zwykłego

Pierwsze Czytanie (Kol 1,24—2,3): Bracia: Teraz się raduję w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan.

Jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was i o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.
Psalm Responsoryjny: 61
R/. U Boga chwała i zbawienie moje.
Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On tylko jest skałą i zbawieniem moim, On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. Przed Nim wylejcie wasze serca: Bóg jest naszą ucieczką.
Śpiew przed Ewangelią (J 10,27): Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za Mną. Alleluja, alleluja, alleluja.

Tekst Ewangelii (Łk 6,6-11): W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Podnieś się i stań na środku!» Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: «Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić; życie ocalić czy zniszczyć?» I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.

«Podnieś się i stań na środku! (...). Wyciągnij rękę!»

P. Julio César RAMOS González SDB
(Mendoza, Argentyna)

Dzisiaj, Jezus uczy nas wolności. Ciągle tyle o niej mówimy w naszych czasach. Jednak, w odróżnieniu od tego, co dzisiaj się głosi i wręcz czyn się żyje i co zwie się “wolnością”, wolność Jezusa jest związana nierozerwalnie z działaniem Ojca. On sam powie: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.» (J 5,19). A Ojciec działa tylko z miłości.

Miłość się nie narzuca, ale jest sprawcą działania, mobilizuje i przywraca pełnię życia. Ten nakaz Jezusa: «Podnieś się i stań na środku» (Łk 6,8) ma odnawiającą moc kogoś, kto kocha, i działa przez słowo. A nawet więcej: «Wyciągnij rękę» (Łk 6,10), osiąga cud, ostatecznie przywraca siłę i życie temu, co było słabe i martwe. “Zbawienie” oznacza wyrwanie ze śmierci, to samo słowo, które tłumaczy się jako “uzdrowienie”. Jezuz uzdrawiając, ocala to, co było martwe w tym biednym chorym człowieku i jest to wyraźny znak miłości Boga Ojca do swoich stworzeń. W nowym stworzeniu Syn nie czyni niczego więcej, niż widział u Ojca, a ogłoszone nowe prawo jest prawem miłości, która jest działaniem, a nie odpoczynkiem, który “wyłącza”, nawet z tego, aby czynić dobro bratu, który jest w potrzebie.

A zatem, wolność i miłość na przemian są kluczem dzisiejszego dnia. Wolnośc i miłość na sposób Jezusa. Owo «kochaj i rób co chcesz» wypowiedziane przez Świętego Augustyna jest dziś w pełni aktualne, aby uczyć się od Chrystusa Zbawiciela.