Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XXV Czwartek okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Łk 9,7-9): O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił: «Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I chciał Go zobaczyć.

«I chciał Go zobaczyć»

Rev. P. Jorge R. BURGOS Rivera SBD
(Cataño, Portoryko)

Dzisiaj tekst Ewangelii mówi nam, że Herod chciał zobaczyć Jezusa (Łk 9,9). To pragnienie, by zobaczyć Jezusa, rodzi się u niego z ciekawości. O Jezusie mówiło się dużo z powodu cudów, które czynił wszędzie tam, gdzie się pojawiał. Mówiło o Nim wielu. Uczynki Jezusa przywoływały w ludzkiej pamięci postacie różnych proroków: Eliasza, Jana Chrzciciela... Ale na Herodzie nie wywiera to większego wpływu, bo kieruje nim jedynie zwykła ciekawość. Do tego stopnia, że kiedy widzi Jezusa, nie robi to na nim wrażenia (Łk 23,8-11). Jego pragnienie znika, gdy spotykają się twarzą w twarz, bo Jezus odmawia odpowiedzi na jego pytania. To milczenie Jezusa ujawnia zepsucie i rozpustę Heroda.

Niczym Herod, z pewnością i my odczuwaliśmy kiedyś pragnienie, by zobaczyć Jezusa. Chociaż nie możemy już liczyć na obecność Jezusa z krwi i kości, tak jak w czasach Heroda, mamy jednak inne możliwości spotkania z Nim. Chciałbym ci przedstawić dwie z nich.

Po pierwsze, tradycja Kościoła ustanowiła czwartek jako szczególny dzień, by zobaczyć Jezusa w Eucharystii. Jest wiele miejsc, w których w dniu dzisiejszym możemy spotkać Jezusa Eucharystycznego. «Adoracja eucharystyczna jest istotną formą bycia z Panem. W Świętym Sakramencie jest obecny prawdziwy skarb, który zawsze na nas czeka: nie znajduje się tam ze względu na Siebie, ale dla nas» (Benedykt XVI). — Zbliż się do Niego, aby oczarował cię Swoją obecnością.

W drugim przypadku, można powiedzieć, że jest między nami, a my po prostu Go nie poznajemy. Jezus jest obecny w wielu naszych braciach, którzy znajdują się na marginesie, którzy cierpią i nie mają nikogo, kto “chciałby ich zobaczyć”. W swojej encyklice Bóg jest Miłością, Papież Benedykt XVI mówi: «Miłość bliźniego, zakorzeniona w miłości Boga jest pierwszym zadaniem każdego wiernego, a także całej społeczności Kościoła». Tak więc Jezus cię oczekuje, w obu przypadkach przyjmie cię z otwartymi ramionami. Zbliż się!