Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XXVIII Poniedziałek okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Łk 11,29-32): A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

«To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku»

P. Raimondo M. SORGIA Mannai OP
(San Domenico di Fiesole, Florencia, Włochy)

Dzisiaj słodki —ale surowy— głos Chrystusa ostrzega tych, którzy są przekonani o posiadaniu “biletu” do Raju tylko dlatego, że mówią: «Jezu, jesteś taki dobry!». Chrystus zapłacił wysoką cenę za nasze zbawienie, nie wyłączył nikogo, ale trzeba przestrzegać najprostszych warunków tego zbawienia. I wśród tych warunków jest, by nie oczekiwać , że Jezus zrobi wszystko, a my nic. To byłoby nie tylko głupotą, ale złą dumą. Dlatego dzisiaj Pan używa słowa “przewrotny”: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza» (Łk 11,29). Nazywa go “przewrotnym”, bo plemię to stawia warunek, by zobaczyć spektakularne cuda przed ewentualnym i przychylnym przystąpieniem.

Nawet przed swoimi rodakami z Nazaretu nie ustąpił gdy —wymagający!— chcieli od Jezusa potwierdzenia Jego misji proroka i Mesjasza przez wspaniałe cuda, których sami chcieli zakosztować jak widzowie w kinowych fotelach. Tak nie może być: Pan oferuje zbawienie, ale tylko temu, który jest z Nim przez posłuszeństwo, które pochodzi z wiary, temu który czeka i słucha. Bóg oczekuje wiary (którą On sam zasiał w naszych wnętrzu jak ziarno łaski).

Świadkiem przeciw tym wierzącym, którzy utrzymują karykaturę wiary jest Królowa z Południa, która przybyła z krańców ziemi, by słuchać mądrości Salomona, a «oto tu jest coś więcej niż Salomon» (Łk 11,31). Przysłowie mówi «nie ma bardziej głuchego niż ten, który nie chce słyszeć». Chrystus skazany na śmierć zmartwychwstaje trzeciego dnia: kto Go rozpozna, otrzymuje zbawienie. A innym, powracając jako Sędzia, nie pozostawi nic innego jak potępienie za upartą niewiarę. Zaakceptujmy Go wcześniej z wiarą i miłością. Uznajmy Go i On uzna nas za swoich. Sługa Boży Jakub Alberione mówił: «Bóg nie marnuje światła: włącza lampy w miarę potrzeby, ale zawsze w odpowiednim momencie».