Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: V Piątek okresu zwykłego

Pierwsze Czytanie (Rdz 3,1-8): Wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: « Czy to prawda, że Bóg powiedział: "Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu"? » Niewiasta odpowiedziała wężowi: « Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: "Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli" ». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: « Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy, i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło ».

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.
Psalm Responsoryjny: 31
R/. Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy.
Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a grzech jego zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: « Wyznaję mą nieprawość Panu», a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, gdy znajdzie się w potrzebie. Choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną.

Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku, otoczysz mnie radością z mego ocalenia.
Śpiew przed Ewangelią (Dz 16,14b): Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, alleluja, alleluja

Tekst Ewangelii (Mk 7,31-37): Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się!

Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. [Jezus] przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

«Dobrze uczynił wszystko»

Rev. D. Joan MARQUÉS i Suriñach
(Vilamarí, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj Ewangelia przedstawia nam cud Jezusa: przywrócił słuch i rozwiązał język głuchemu. Ludzie byli zdumieni i mówili: «Dobrze uczynił wszystko» (Mk 07,37).

To jest biografia Jezusa wykonana przez Jemu współczesnych. Biografia krótka i pełna. Kim jest Jezus? To ten co wszystko dobrze uczynił. W podwójnym znaczeniu słowa: co i jak, w substancji i w formie. To ten, który dokonywał tylko dobrych uczynków, i realizował dobre dzieła, w idealny i wykończony sposób. Jezus jest osobą, która wszystko czyni dobrze, bo dokonuje tylko dobrych uczynków, i to co robi, zostawia w pełni wykończone. Nic nie pozostawia w połowie; i nie czeka, aby dokończyć później.

—Spróbuj i ty zostawić rzeczy w pełni gotowe już teraz: modlitwę; stosunki z rodziną i innymi ludźmi; pracę; apostolstwo; staranność w szkoleniu się duchowo i profesjonalnie itp. Bądź wymagający w stosunku do siebie, i bądź wymagający, delikatnie, wobec tych, którzy od ciebie zależą. Nie toleruj fuszerki. Nie podoba się Bogu ani bliźniemu. Nie przyjmuj tej postawy tylko po to, by dobrze wypaść, ani dlatego, że ten sposób najwięcej daje, nawet w perspektywie ludzkiej; ale dlatego, że Bóg nie lubi złych dzieł czy “dobrych” ale źle wykonanych. Pismo mówi: «dzieła Jego są doskonałe» (Pwt 32,4). I Pan, za pośrednictwem Mojżesza, mówi lud Izraela: «Żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze, bo to nie byłoby od was przyjęte» (Kpł 22,20). Proś o matczyną pomoc Maryję Dziewicę. Ona, podobnie jak Jezus, też wszystko dobrze czyniła.

Święty Josemaria odkrywa przed nami sekret jak to osiągnąć: «Rób, co powinieneś i bądź w tym co robisz». Czy w taki sposób postępujesz?