Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

V Piątek okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (1Krl 11,29-32; 12,19): Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achiasz z Szilo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu. Wtedy Achiasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na dwanaście części i powiedział Jeroboamowi: „Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela: «Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela»”. Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dziś dzień.
Psalm Responsoryjny: 80
R/. Ja jestem Bogiem, słuchaj Mnie, mój ludu.
Nie będziesz miał obcego boga, cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu: nie był Mi posłuszny Izrael. Zostawiłem ich przeto twardym ich sercom, niech postępują według zamysłów swoich.

Gdyby mój lud Mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami: natychmiast bym zgniótł ich wrogów i obrócił rękę na ich przeciwników.
Śpiew przed Ewangelią (Dz 16,14b): Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mk 7,31-37): Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się!

Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. [Jezus] przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

«Dobrze uczynił wszystko»

Rev. D. Joan MARQUÉS i Suriñach (Vilamarí, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj Ewangelia przedstawia nam cud Jezusa: przywrócił słuch i rozwiązał język głuchemu. Ludzie byli zdumieni i mówili: «Dobrze uczynił wszystko» (Mk 07,37).

To jest biografia Jezusa wykonana przez Jemu współczesnych. Biografia krótka i pełna. Kim jest Jezus? To ten co wszystko dobrze uczynił. W podwójnym znaczeniu słowa: co i jak, w substancji i w formie. To ten, który dokonywał tylko dobrych uczynków, i realizował dobre dzieła, w idealny i wykończony sposób. Jezus jest osobą, która wszystko czyni dobrze, bo dokonuje tylko dobrych uczynków, i to co robi, zostawia w pełni wykończone. Nic nie pozostawia w połowie; i nie czeka, aby dokończyć później.

—Spróbuj i ty zostawić rzeczy w pełni gotowe już teraz: modlitwę; stosunki z rodziną i innymi ludźmi; pracę; apostolstwo; staranność w szkoleniu się duchowo i profesjonalnie itp. Bądź wymagający w stosunku do siebie, i bądź wymagający, delikatnie, wobec tych, którzy od ciebie zależą. Nie toleruj fuszerki. Nie podoba się Bogu ani bliźniemu. Nie przyjmuj tej postawy tylko po to, by dobrze wypaść, ani dlatego, że ten sposób najwięcej daje, nawet w perspektywie ludzkiej; ale dlatego, że Bóg nie lubi złych dzieł czy “dobrych” ale źle wykonanych. Pismo mówi: «dzieła Jego są doskonałe» (Pwt 32,4). I Pan, za pośrednictwem Mojżesza, mówi lud Izraela: «Żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze, bo to nie byłoby od was przyjęte» (Kpł 22,20). Proś o matczyną pomoc Maryję Dziewicę. Ona, podobnie jak Jezus, też wszystko dobrze czyniła.

Święty Josemaria odkrywa przed nami sekret jak to osiągnąć: «Rób, co powinieneś i bądź w tym co robisz». Czy w taki sposób postępujesz?

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Późno Cię pokochałem, Piękno tak wiekowe i tak nowe, późno cię pokochałem! A Ty byłeś we mnie, a ja na zewnątrz. Wezwałeś mnie i wołałeś, i złamałeś moją głuchotę; lśniłeś i świeciłeś, i uleczyłeś moją ślepotę; wydychałeś twe perfumy, a ja je wchłonąłem, a teraz tęsknię za Tobą» (św. Augustyn)

  • «Istnieje wewnętrzne zamknięcie, które dotyka głębokiej istoty osoby, które Biblia nazywa “sercem”. To jest to, co Jezus przyszedł “otworzyć”, wyzwolić, abyśmy mogli w pełni przeżywać naszą relację z Bogiem i z innymi» (Benedykt XVI)

  • «(…) Pan Jezus w swoim przepowiadaniu często posługuje się znakami świata stworzonego, by ukazać tajemnice Królestwa Bożego. Uzdrawia lub potwierdza treść swojego przepowiadania przez znaki materialne lub symboliczne gesty. Nadaje nowe znaczenie wydarzeniom i znakom Starego Przymierza, przede wszystkim Wyjściu z Egiptu i obchodom Paschy, ponieważ On sam jest sensem tych wszystkich znaków» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1.151)