Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

VI Poniedziałek okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Jk 1,1-11): Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu. Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.

Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach. Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny. Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, kwiat jej opadł, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach.
Psalm Responsoryjny: 118
R/. Okaż mi litość, niech ożyję, Panie.
Błądziłem, zanim przyszło utrapienie, teraz jednak strzegę Twego słowa. Dobry jesteś i dobrze czynisz, naucz mnie Twoich ustaw.

Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra.

Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
Śpiew przed Ewangelią (J Hbr 4,12): Alleluja, alleluja, alleluja. Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mk 8,11-13): Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu». I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

«Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu»

Rev. D. Jordi POU i Sabater (Sant Jordi Desvalls, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj Ewangelia pozornie nie mówi dużo ani o Jezusie ani o nas: «Czemu to plemię domaga się znaku?» (Mk 8,12). Jan Paweł II w komentarzu do tego epizodu z życia Jezusa Chrystusa, powiedział: «Jezus zaprasza do rozeznawania słów i dzieł, które świadczą (są znakiem) nadejścia Królestwa Ojca». Wygląda na to, że żydom, którzy wypytują Jezusa, brakuje chęci lub woli, by rozpoznawać znaki, którymi de facto, jest cała działalność i słowa Pana.

Dzisiaj również prosimy Jezusa o znaki: niech uczyni widoczną swoją obecność w świecie albo niech nam jasno powie jak mamy działać. Papież zwraca naszą uwagę, że odmowa Jezusa dania znaku żydom, a tym samym również i nam, wynika ze «zmiany logiki świata, która jest nastawiona jedynie na poszukiwanie znaków potwierdzających pragnienie samozadowolenia i władzy człowieka». Żydzi nie pragnęli jakiegokolwiek znaku, lecz takiego, który ukazałaby w Jezusie rodzaj mesjasza, jakiego oni oczekiwali. Nie oczekiwali na tego, który ma zbawić, lecz na takiego, który ma ich utwierdzić w ich sposobie widzenia i postępowania.

Ostatecznie, kiedy żydzi czasów Jezusa lub współcześni chrześcijanie, w ten czy inny sposób prosimy o znaki, to prosimy Boga, by działał w nasz sposób, taki jaki nam się wydaje właściwy i który potwierdza nasze myślenie. A Bóg, który wie i może więcej (dlatego prosimy w Ojcze Nasz “bądź wola Twoja”), ma własne drogi, choć dla nas nie są one łatwe do zrozumienia. On, który pozwala się znaleźć każdemu, kto go szuka, także wtedy gdy prosimy o rozeznanie, pozwoli nam zrozumieć swoją metodę działania i rozpoznać dzisiaj jego znaki.