Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

VI Wtorek okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Jk 1,12-18): Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia na pokusę i nęci każdego. Następnie pożądliwość gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani! Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Psalm Responsoryjny: 93
R/. Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.
Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz Twoim prawem, aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych.

Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Sąd zwróci się ku sprawiedliwości, pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.

A kiedy myślę: „Moja noga się chwieje”, wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.
Śpiew przed Ewangelią (J Dz 16,14b): Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mk 8,14-21): A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!». Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?» Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście». «A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?» Odpowiedzieli: «Siedem». I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?».

«Strzeżcie się kwasu faryzeuszów»

Rev. D. Juan Carlos CLAVIJO Cifuentes (Bogotá, Kolumbia)

Dzisiaj —po raz kolejny— widzimy mądrość Pana Jezusa. Jego działania są niesamowite, ponieważ jest ponad zwykłymi ludźmi, jest oryginalny. On przychodzi działając cuda i przenosi się w inny wymiar, w którym Łaska Boża również ma dotrzeć. W tym kontekście cudów, wobec nowej grupy ludzi, którzy na nie czekają, ostrzega ich: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!» (Mk 08,15), ponieważ oni— faryzeusze i Herodzi—nie chcą, by Łaska Boża była znana, nie chcą jej zauważać i raczej sączą zwątpienie, sieją kąkole.

Wiara nie zależy od uczynków, jako że «wiara, którą my sami możemy stwierdzić w zupełności nie jest wiarą" (Benedykt XVI). Na odwrót, to dzieła zależą od wiary. Prawdziwa i autentyczna wiara to aktywna wiara, dynamiczna; a nie wiara uwarunkowana i która pozostaje na zewnątrz, w pozorach... Nasza wiara powinna być prawdziwa. Należy patrzeć oczyma Boga, a nie grzesznego człowieka: «Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?» (Mk 8,17).

Królestwo Boże rozprzestrzenia się po świecie jak drożdże w cieście; rośnie nie wiadomo w jaki sposób. Taka powinna być autentyczna wiara, wzrastać w miłości Bożej. Dlatego niech nic ani nikt nie odwróca naszej uwagi od prawdziwego spotkania z Panem i Jego zbawczego orędzia. «Musimy uwolnić się od fałszywej idei, że wiara nie ma nic do powiedzenia współczesnemu człowiekowi» (Benedykt XVI).

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Wyrzućcie z siebie zły zaczyn, już stary i kwaśny, i przemieńcie się w nowy, którym jest Jezus Chrystus. Nasączcie się solą Chrystusową, aby nikt się nie zepsuł wśród was, bo według waszego zapachu będziecie kwalifikowani» (św. Ignacy z Antiochii)

  • «Jezus Chrystus, potępiając “kwas” Heroda, demaskuje jeden z aspektów grzesznej pokusy: pozorowanie realizmu. Przy podejmowaniu decyzji pojawia się pytanie: co tak naprawdę liczy się w moim życiu?» (Benedykt XVI)

  • «Jak zaczyn w cieście, tak nowość Królestwa powinna przemieniać ziemię przez Ducha Chrystusa. Powinna przejawiać się we wprowadzaniu sprawiedliwości w relacje osobowe i społeczne, ekonomiczne i międzynarodowe, nie zapominając nigdy o tym, że nie ma sprawiedliwych struktur, jeśli nie ma ludzi, którzy pragną być sprawiedliwi» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2.832)