Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: VI Wtorek okresu zwykłego

Pierwsze Czytanie (Rdz 6,5-8; 7,1-5.10): Kiedy Pan Bóg widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: „Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, zwierzęta, gady i płazy, i ptaki powietrzne, bo żal Mi, że ich stworzyłem".

Tylko Noe znalazł upodobanie w oczach Boga. A potem Pan rzekł do Noego: „Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec Mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę; również i z ptactwa po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi, cokolwiek stworzyłem". I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię.
Psalm Responsoryjny: 28
R/. Pan ześle pokój swojemu ludowi.
Oddajcie Panu, synowie Boży, Oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, Pan ponad wód bezmiarem! Głos Pana potężny! Głos Pana pełen dostojeństwa!

Głos Pana zgina dęby i ogałaca lasy, a w Jego świątyni wszyscy wołają: „Chwała!". Pan zasiadł nad potopem, Pan jako Król zasiada na wieki.
Śpiew przed Ewangelią (J Dz 16,14b): Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, alleluja, alleluja.

Tekst Ewangelii (Mk 8,14-21): A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!». Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?» Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście». «A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?» Odpowiedzieli: «Siedem». I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?».

«Strzeżcie się kwasu faryzeuszów»

Rev. D. Juan Carlos CLAVIJO Cifuentes
(Bogotá, Kolumbia)

Dzisiaj —po raz kolejny— widzimy mądrość Pana Jezusa. Jego działania są niesamowite, ponieważ jest ponad zwykłymi ludźmi, jest oryginalny. On przychodzi działając cuda i przenosi się w inny wymiar, w którym Łaska Boża również ma dotrzeć. W tym kontekście cudów, wobec nowej grupy ludzi, którzy na nie czekają, ostrzega ich: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!» (Mk 08,15), ponieważ oni— faryzeusze i Herodzi—nie chcą, by Łaska Boża była znana, nie chcą jej zauważać i raczej sączą zwątpienie, sieją kąkole.

Wiara nie zależy od uczynków, jako że «wiara, którą my sami możemy stwierdzić w zupełności nie jest wiarą" (Benedykt XVI). Na odwrót, to dzieła zależą od wiary. Prawdziwa i autentyczna wiara to aktywna wiara, dynamiczna; a nie wiara uwarunkowana i która pozostaje na zewnątrz, w pozorach... Nasza wiara powinna być prawdziwa. Należy patrzeć oczyma Boga, a nie grzesznego człowieka: «Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?» (Mk 8,17).

Królestwo Boże rozprzestrzenia się po świecie jak drożdże w cieście; rośnie nie wiadomo w jaki sposób. Taka powinna być autentyczna wiara, wzrastać w miłości Bożej. Dlatego niech nic ani nikt nie odwróca naszej uwagi od prawdziwego spotkania z Panem i Jego zbawczego orędzia. «Musimy uwolnić się od fałszywej idei, że wiara nie ma nic do powiedzenia współczesnemu człowiekowi» (Benedykt XVI).