Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: VIII Sobota okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Mk 11,27-33): Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?» Jezus im odpowiedział: «Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi!»

Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: "z nieba", to nam zarzuci: "Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?" Powiemy: "Od ludzi"». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». Jezus im rzekł: «Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię».

«Jakim prawem to czynisz?»

Mn. Antoni BALLESTER i Díaz
(Camarasa, Lleida, Hiszpania)

Dzisiaj Ewangelia wzywa nas, abyśmy się zastanowili z jakimi intencjami chcemy widzieć Jezusa. Niektórzy nie mają wiary, nie uznają Jego władzy: dlatego «przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: ‘Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?’» (Mk 11,27-28).

Jeśli nie przebywamy z Bogiem w modlitwie, nie będziemy mieć wiary. Ale, jak mówi Grzegorz Wielki: «kiedy stanowczo nalegamy w modlitwie, Bóg zatrzymuje się w naszym sercu i odzyskujemy utracony wzrok». Jeśli mamy dobrą wolę, nawet jeśli jesteśmy w błędzie, widząc, że druga osoba ma rację, przyjmiemy jej słowa. Jeśli mamy dobre intencje, mimo ciężaru grzechu, gdy pomodlimy się do Boga, On pomoże nam zrozumieć naszą niedolę, abyśmy się z Nim pojednali, przepraszając z całego serca i przez sakrament pokuty.

Wiara i modlitwa idą razem. Święty Augustyn mówi, że «Modlitwa jest daremna, jeśli nie mamy wiary. Modląc się uwierzmy i módlmy się by nie zabrakło nam wiary. Modlitwa płynie z wiary, a niezłomność wiary płynie z modlitwy». Jeśli mamy dobre intencje, i zwracamy się do Jezusa, odkryjemy kim jest i zrozumiemy Jego słowa, kiedy nas zapyta: «Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?» (Mk 11,30). Dzięki wierze wiemy, że pochodził z nieba, a Jego autorytet pochodzi od Ojca, którym jest Bóg, i od Niego samego, jako że jest drugą Osobą Trójcy Świętej.

Wiedząc, że Jezus jest jedynym Zbawicielem świata, zwracamy się do Jego Matki, która jest także naszą Matką, abyśmy, chcąc przyjąć słowa i życie Jezusa, z dobrymi intencjami i z dobrej woli osiągnęli spokój i radość dzieci bożych.