Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

VIII Sobota okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Jud 17.20-25): Umiłowani: Przypomnijcie sobie słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i postawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki. Amen.
Psalm Responsoryjny: 62
R/. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Śpiew przed Ewangelią (Kol 3,16-17): Alleluja, alleluja, alleluja. Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mk 11,27-33): Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?» Jezus im odpowiedział: «Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi!»

Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: "z nieba", to nam zarzuci: "Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?" Powiemy: "Od ludzi"». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». Jezus im rzekł: «Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię».

«Jakim prawem to czynisz?»

Mn. Antoni BALLESTER i Díaz (Camarasa, Lleida, Hiszpania)

Dzisiaj Ewangelia wzywa nas, abyśmy się zastanowili z jakimi intencjami chcemy widzieć Jezusa. Niektórzy nie mają wiary, nie uznają Jego władzy: dlatego «przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: ‘Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?’» (Mk 11,27-28).

Jeśli nie przebywamy z Bogiem w modlitwie, nie będziemy mieć wiary. Ale, jak mówi Grzegorz Wielki: «kiedy stanowczo nalegamy w modlitwie, Bóg zatrzymuje się w naszym sercu i odzyskujemy utracony wzrok». Jeśli mamy dobrą wolę, nawet jeśli jesteśmy w błędzie, widząc, że druga osoba ma rację, przyjmiemy jej słowa. Jeśli mamy dobre intencje, mimo ciężaru grzechu, gdy pomodlimy się do Boga, On pomoże nam zrozumieć naszą niedolę, abyśmy się z Nim pojednali, przepraszając z całego serca i przez sakrament pokuty.

Wiara i modlitwa idą razem. Święty Augustyn mówi, że «Modlitwa jest daremna, jeśli nie mamy wiary. Modląc się uwierzmy i módlmy się by nie zabrakło nam wiary. Modlitwa płynie z wiary, a niezłomność wiary płynie z modlitwy». Jeśli mamy dobre intencje, i zwracamy się do Jezusa, odkryjemy kim jest i zrozumiemy Jego słowa, kiedy nas zapyta: «Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?» (Mk 11,30). Dzięki wierze wiemy, że pochodził z nieba, a Jego autorytet pochodzi od Ojca, którym jest Bóg, i od Niego samego, jako że jest drugą Osobą Trójcy Świętej.

Wiedząc, że Jezus jest jedynym Zbawicielem świata, zwracamy się do Jego Matki, która jest także naszą Matką, abyśmy, chcąc przyjąć słowa i życie Jezusa, z dobrymi intencjami i z dobrej woli osiągnęli spokój i radość dzieci bożych.