Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: X Czwartek okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Mt 5,20-26): Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa (...) nie wejdziecie do królestwa niebieskiego»

P. Julio César RAMOS González SDB
(Mendoza, Argentyna)

Dzisiaj, Jezus zaprasza nas do wyjścia ponad to, co przeżywa człowiek praworządny. Mimo nie popełniania złych uczynków, często w przyzwyczajeniu twardnieje nasze pragnienie dążenia do świętości, wygodnie nam z rutynowym zachowywaniem się dobrze, i nic więcej. Święty Jan Bosko mawiał: «Dobre jest wrogiem tego co optymalne». To do tego odnoszą się słowa Mistrza, który zaprasza nas do robienia rzeczy, “większych” (por. Mt 5,20), które mają inną podstawę. Większe rzeczy, które paradoksalnie, czerpią z mniejszych, z najmniejszych. Złościć się, lekceważyć i zaprzeczać brata nie jest zachowaniem odpowiednim dla ucznia Królestwa, który został powołany by być —nie mniej ni więcej— jak solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5,13-16), według Błogosławieństw (por. Mt 5:3-12).

Jezus, jako autorytet, zmienia interpretację negatywnego przykazanie “Nie zabijaj” (por. Wj 20,13) na pozytywną interpretację głębokiego i radykalnego wymogu pojednania, zestawiona —aby nadać jeszcze większy nacisk— z kultem. Tak więc, nie ma odpowiedniej ofiary gdy «wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie» (Mt 05,23). Dlatego ważne jest rozwiązać każdy spór, bo inaczej nieważność ofiary zwróci się przeciwko tobie (Mt 05,26).

Wszystko to może poruszać tylko wielka miłość. Święty Paweł mówi nam: «Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa» (Rz 13,9-10). Pozwól nam odnowić się w darze miłości —w najdrobniejszych szczegółach— wobec naszych bliźnich, a nasze życie będzie najlepszą i najbardziej autentyczną ofiarą dla Boga.