Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

X Sobota okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (1Krl 19,19-21): Eliasz poszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział : „Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą!” On mu odpowiedział: „Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?” Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.
Psalm Responsoryjny: 15
R/. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Śpiew przed Ewangelią (Ps 118,36.29): Alleluja, alleluja, alleluja. Nakłoń me serce do Twoich napomnień, obdarz mnie łaską Twojego Prawa. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 5,33-37): Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

«Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie»

Rev. D. Jordi PASCUAL i Bancells (Salt, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj Jezus dalej komentuje Przykazania. Izraelici mieli wielki szacunek dla imienia Bożego, świętą cześć, ponieważ wiedzieli, że nazwa odnosi się do osoby, a Bóg zasługuje na wszelki szacunek, wszelką cześć i chwałę, w myślach, słowach i czynach. Dlatego —biorąc pod uwagę, że przysięgając podajemy Boga za świadka prawdziwości naszych słów— Prawo przykazywała im: «Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi» (Mt 5,33). Ale Jezus przyszedł, aby doskonalić Prawo (a zatem i nas przestrzegających prawo), i idzie krok dalej: «Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo (...); ani na ziemię (...)» (Mt 5,34). Przysięganie samo w sobie, nie jest złe, ale niezbędne są warunki aby przysięga była legalna, na przykład mieć poważny, uczciwy powód (na przykład sąd), i żeby co się przysięga było prawdą i dobre.

Ale Pan mówi jeszcze więcej: «Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie» (Mt 5,37). Znaczy to, że wzywa nas do życia w prawdzie w każdym momencie, aby kształtować nasze myśli, nasze słowa i czyny na prawdę. A prawda, czym jest? To wielkie pytanie, które w Ewangelii słyszeliśmy już sformułowane przez Piłata, na rozprawie Jezusa, i tak wielu myślicieli na przestrzeni wieków starało się odpowiedzieć. Bóg jest Prawdą. Kto żyje służąc Bogu, wypełniając Jego Przykazania, żyje w Prawdzie. Mówi święty Proboszcz z Ars: «Powodem, dla którego tak niewielu chrześcijan działa z wyłącznym zamiarem przypodobania się Bogu, jest poddanie większości z nich najstraszliwszej ignorancji. Boże mój, ile dobrych dzieł traci Niebo!». Przemyśl to.

Należy kształcić się, czytać Ewangelię i Katechizm. Następnie żyć, według tego, czego się nauczyliśmy.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Bracie! Jeśli jesteś szafarzem sakramentów, medytuj nad tym co czynisz; jeśli odprawiasz mszę, medytuj nad tym co ofiarujesz; jeśli śpiewasz psalmy w chórze, medytuj nad tym do kogo śpiewasz i co śpiewasz; jeśli jesteś kierownikiem dusz, medytuj jaka krew je obmywa, a to wszystko co czynisz, czyń z miłością» (Święty Karol Boromeusz)

  • «Jesteśmy wezwani do zaprowadzania między nami, w naszych rodzinach i w środowiskach klimatu czystości i wzajemnego zaufania w taki sposób, byśmy byli uważani za prawych bez uciekania się do odgórnych interwencji, by nam wierzono.» (Franciszek)

  • «Wiarołomcą jest ten, kto pod przysięgą składa obietnicę, której nie ma zamiaru dotrzymać, lub ten, kto złożywszy pod przysięgą obietnicę, nie dotrzymuje słowa. Wiarołomstwo jest poważnym brakiem szacunku względem Pana wszelkiego słowa. (…)» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2152)