Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

30 Grudnia (Szósty dzień Oktawy Bożego Narodzenia)

Ściągnij
Pierwsze Czytanie (1J 2,12-17): Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
Psalm Responsoryjny: 95
R/. Niebo i ziemia niechaj się radują.
Oddajcie Panu, rodziny narodów oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę, oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Śpiew przed Ewangelią (---): Alleluja, alleluja, alleluja. Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Łk 2,36-40): Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

«Sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim»

Rev. D. Joaquim FLURIACH i Domínguez (St. Esteve de P., Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Józef i Maryja właśnie są po spełnieniu rytuału ofiarowania swego pierworodnego, Jezusa, w Jerozolimskiej Świątyni. Maryja i Józef robią wszystko, by dokładnie wypełnić Prawo, bo wypełnienie tego, czego chce Bóg jest oznaką wierności i miłości do Boga.

Od czasu narodzenia swego syna – i Syna Bożego – Józef i Maryja doświadczają samych cudów; przybywają pasterze, królowie ze Wschodu, aniołowie... I nie chodzi tylko o nadzwyczajne wydarzenia zewnętrzne, ale również o wydarzenia o charakterze wewnętrznym, zachodzące w sercach osób, które miały jakąś styczność z tym Dzieckiem.

Dzisiaj pojawia się Anna, kobieta już w podeszłym wieku, wdowa, która w pewnym momencie swego życia podejmuje decyzję poświęcenia swego życia Panu, poprzez post i modlitwę. Nie popełniamy błędu mówiąc o tej kobiecie, że jest jedną z tych “panien roztropnych” z przypowieści Pana (cf. Mt 25, 1–13): zawsze wiernie czuwające nad tym wszystkim, co ich zdaniem jest wolą Boga. I rzecz jasna: kiedy nadchodzi moment, Pan zastaje ją w pełni gotową. Cały czas jaki poświęciła Panu, owo Dziecko odpłaca jej z naddatkiem. – Zapytajcie, zapytajcie Annę czy warto było tak bardzo pościć i tak bardzo się modlić, być tak szczodrym!

Tekst Ewangelii mówi, że «sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy» (Łk 2,38). Radość przekształca się w stanowczy apostolat: ona jest przyczyną i korzeniem. Pan jest bezmiernie szczodry wobec tych, którzy są szczodrzy względem Niego.

Jezus, Bóg Wcielony, żyje życiem rodzinnym w Nazaret, tak jak wszystkie rodziny: dorasta, pracuje, uczy się, modli, bawi się... “Święta powszedniości”, błogosławiona rutyno codzienności, w której dorastają i rosną w siłę, niemal bezwiednie, dusze ludzi Boga! Jakżeż ważne są drobne rzeczy każdego dnia!