Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

4 Stycznia (Święto Okresu Bożego Narodzenia)

Ściągnij
Pierwsze Czytanie (1J 3,7-10): Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
Psalm Responsoryjny: 97
R/. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości.

W obliczu Pana, który nadchodzi, bo przychodzi osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności.
Śpiew przed Ewangelią (Hbr 1,1-2): Alleluja, alleluja, alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (J 1,35-42): Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr.

«Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie»

Fray Josep Mª MASSANA i Mola OFM (Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj Ewangelia przypomina nam okoliczności powołania pierwszych uczniów Jezusa. Aby przygotować się na przyjście Mesjasza, Jan i jego towarzysz Andrzej słuchali i dotrzymywali kroku Janowi Chrzcicielowi. Pewnego dnia, wskazał on palcem na Jezusa, nazywając Go Barankiem Bożym. Jan i Andrzej natychmiast zrozumieli: On jest oczekiwanym Mesjaszem! I pozostawiając Jana Chrzciciela, dołączają do grona uczniów Jezusa.

Jezus słyszy ich kroki. Odwraca się i patrzy na tych, co idą za Nim. Krzyżują się spojrzenia Jezusa i tych prostych ludzi. Stają urzeczeni. To spojrzenie wzrusza ich serca i czują pragnienie bycia z Nim, «Gdzie mieszkasz? » (J 1,38), pytają. «Chodźcie, a zobaczycie» (J 1,39), Jezus odpowiada. Zaprasza ich do pójścia z Nim i zobaczenia, do rozważania.

Idą i rozważają słuchając Go. I przeżywają z Nim ten wieczór, tą noc. Nadszedł czas prywatności i zwierzeń. Czas wspólnej miłości. Pozostają z Nim aż do następnego dnia, kiedy słońce wznosi się nad światem.

Rozświetleni płomieniem tego «Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym co w mroku i cieniu śmierci mieszkają» (por. Łk 1,78-79), wyruszają, aby promieniować. Ośmieleni, czują potrzebę obwieszczenia tego, co rozważyli i doświadczyli pierwszym napotkanym ludziom: «Znaleźliśmy Mesjasza» (J 1,41). Święci też tak czynili. Święty Franciszek, zraniony w miłości, chodził po ulicach i rynkach, wsiach i lasach, krzycząc: «Miłość nie jest kochana».

Istotą życia chrześcijańskiego jest pozwolić, aby Jezus na nas patrzył, iść i zobaczyć gdzie się zatrzymał, być z Nim i dzielić. A potem ogłosić to. To droga i proces, który przeszli uczniowie i święci. To jest nasza droga.