Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

14 lutego: Świętego Cyryla mnicha i Świętego Metodego, biskupa, patronów Europy.
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 13,46-49): Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi»”. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.
Psalm Responsoryjny: 116
R/. Idźcie i głoście światu Ewangelię.
Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki.
Śpiew przed Ewangelią (Mt Łk 4,18): Alleluja, alleluja, alleluja. Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Łk 10,1-9): Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.».

«Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch dokąd sam przyjść zamierzał»

Fray Josep Mª MASSANA i Mola OFM (Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj obchodzimy dzień Świętych Cyryla i Metodego, braci krwi i Patronów Europy. Byli oni misjonarzami i ewangelizatorami geograficznie dużej części Europy. Opracowali słowiańskie teksty liturgiczne pismem, które później nazwano “cyrylicą”.

Ewangelia mówi o takich wielkich misjonarzach, ponieważ Jezus wysłany przez Ojca i przez Ducha Świętego skupiał wokół siebie misjonarzy i ich posyłał. Posłał dwunastu apostołów i siedemdziesięciu dwóch uczniów. Ci pierwsi mogli reprezentować kapłanów i poświęconych Bogu. A kim mogli być owi siedemdziesiąt i dwaj uczniowie? To wszyscy chrześcijanie. Jezus posyła wszystkich. Posłanym jest każdy z nas, każdy jest misjonarzem.

Może częściej powinniśmy powtarzać sobie, że Jezus nas posyła (jako jednego z dwunastu lub jednego z siedemdziesięciu dwóch). Każdy ma swoją działkę i zadanie do wykonania w misji, jaką mu powierza.

Jaka jest nasza misja i przesłanie, które niesiemy w imieniu Jezusa? Mamy ogłaszać Królestwo i nieść pokój: «Najpierw mówcie: ‘Pokój temu domowi’; (…) mówcie im: ‘Przybliżyło się do was Królestwo Boże’» (Łk 10,5.9). Święty Franciszek podsumował to dwoma słowami: «Pokój i Dobro!». Kiedy wypełniamy naszą misję? Kiedy w naszym życiu rodzinnym, w pracy i wszędzie tam, gdzie jesteśmy, udziela się pokój i dobro ukojonego serca. Winniśmy dawać takie świadectwo, czasem słowami, a zawsze naszą chrześcijańską postawą.

Święci Cyryl i Metody rozpoznali, że powołanie i misja są darami Boga. Cyryl wyraził to w modlitwie: «Twój to jest dar, dzięki któremu przeznaczyłeś nas do głoszenia Ewangelii Chrystusa i pomnażania tych dzieł, które są Ci miłe».

Obyśmy za wstawiennictwem świętych patronów Europy byli wiernymi misjonarzami Chrystusa!

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Panie, Boże mój, oddaję Ci tych, których mi dałeś; panuj nad nimi mocą swojej prawicy i osłoń ich cieniem Twych skrzydeł, aby wszyscy wychwalali Twoje święte imię, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amén» (Świętego Cyryla, mnicha)

  • «Obok wielkiego poszanowania dla osób i bezinteresownej troski o ich prawdziwe dobro, obaj święci Bracia posiadali odpowiedni zasób energii, rozwagi, gorliwości i miłości, konieczny do niesienia przyszłym wierzącym światła» (Święty Jan Paweł II)

  • «(…) Zgromadzenie Kościoła jest w pewnym sensie reakcją Boga na chaos spowodowany przez grzech. To ponowne zjednoczenie dokonuje się tajemniczo w łonie wszystkich narodów (…)» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 761)