Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

Święto Maryi Matki Kościoła
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Rdz 3,9-15.20): Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł, i zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych, na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej; ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Psalm Responsoryjny: 86
R/. Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu.
Gród Jego wznosi się na świętych górach: umiłował Pan bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, miasto Boże.

O Syjonie powiedzą: „Każdy człowiek narodził się na nim, a Najwyższy sam go umacnia”. Pan zapisuje w księdze ludów: „Oni się tam narodzili”.
Śpiew przed Ewangelią (): Alleluja, alleluja, alleluja. Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana, błogosławiona Matko Kościoła, Ty strzeżesz w nas Ducha Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (J 19,25-34): A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

«Oto Matka twoja»

Abbé Alexis MANIRAGABA (Ruhengeri, )

Dzisiaj wspominamy Maryję Matkę Kościoła. W tym sensie rozważamy duchowe macierzyństwo Maryi w łączności z Kościołem, który ze swej natury jest Matką Ludu Bożego i dlatego «nie może mieć Boga za Ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę» (Święty Cyprian). Maryja jest Matką Syna Bożego i jednocześnie Matką tych, którzy kochają jej Syna, a także “ukochanych” przez jej Syna, jak ten o którym Jezus powiedział «Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja» (J 19,26-27). Jezus Chrystus, oddając swoje ciało za ludzi i zwracając swojego ducha Bogu Ojcu, oddał swoich przyjaciół swej Matce.

Największą miłością Jezus umiłował Kościół (cf. Ef 5,25), do którego należą jego przyjaciele. Dlatego synowie adoptowani przez Boga nie mogą mieć Jezusa za brata, jeśli nie uważają Maryi za Matkę, gdyż dopóki Maryja kocha swojego Syna, kocha Kościół, którego jest najwspanialszym członkiem. To nie oznacza, że Maryja jest kimś więcej niż Kościół, ale że Ona jest «matką członków Chrystusa» (Święty Augustyn).

Sobór Watykański II dodaje, że Maryja jest «prawdziwie Matką członków (Chrystusa)... ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy są członkami owej Głowy». Ponadto, przebywając pośród Apostołów w Wieczerniku (cf. Dz 1,14), Maryja —Matka Kościoła— przypomina o darze i działaniu Ducha Świętego w Kościele misyjnym. Błagając Ducha Świętego w samym sercu Kościoła Maryja modli się wraz z Kościołem i za Kościół i «Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący» (Prefacja - “Maryja wzorem i Matką Kościoła”).

Maryja opiekuje się swoimi dziećmi. Możemy więc zawierzyć jej całe życie Kościoła, tak jak to uczynił papież Paweł VI: «O Maryjo Dziewico, wspaniała Matko Kościoła, oddajemy ci cały Kościół i sobór ekumeniczny!».

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Jak pełną miłości mamy Matkę! Stańmy się podobni do Niej i naśladujmy ją w tej miłości! Ona miała dla nas tak wielkie współczucie, że za nic miała swoją materialną stratę i fizyczne cierpienie» (Święty Benawentura)

  • «Matka Zbawiciela wyprzedza nas i stale utwierdza w wierze, powołaniu i w misji. Przykład jej pokory i otwartości na wolę Boga pomaga nam przełożyć naszą wiarę na głoszenie Ewangelii radości i bez granic» (Franciszek)

  • «Na końcu tego posłania Ducha, Maryja staje się "Niewiastą", nową Ewą, "Matką żyjących", Matką "całego Chrystusa". Jako taka jest Ona obecna z Dwunastoma trwającymi "jednomyślnie na modlitwie" (Dz 1,14) na początku" czasów ostatecznych", które zapoczątkowuje Duch Święty w poranek Pięćdziesiątnicy wraz z ukazaniem się Kościoła.» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 726)