Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

3 Maja: Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (1Kor 15,1-8): Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno. przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim Apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.
Psalm Responsoryjny: 18
R/. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano: Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata.
Śpiew przed Ewangelią (J 14,6.9): Ja jestem drogą, prawdą i życiem; Filipie, kto mnie widzi, widzi i Ojca.
Tekst Ewangelii (J 14,6-14): Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?

»Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.»

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. (…) Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca»

Rev. D. Joan SOLÀ i Triadú (Girona, Hiszpania)

Dzisiaj obchodzimy święto św. Apostołów Filipa y Jakuba. W Ewangelii mowa jest o tych rozmowach Jezusa, w których uczestniczyli tylko Apostołowie. Stanowiły one próbę ich formacji, wyjaśnienia im tego, kim jest Jezus i jaka jest Jego misja. Było to konieczne ze względu na to, że Apostołowie byli przepełnieni wizją Mesjasza, którą stworzyli Żydzi. Oczekiwali oni ziemskiego, politycznego wyzwoliciela, a Jezus zupełnie nie odpowiadał tym przyjętym z góry założeniom.

Pierwsze słowa, które czytamy w dzisiejszej Ewangelii są odpowiedzią na pytanie św. Tomasza. «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie» (J 14,6). Ta odpowiedź rodzi prośbę Filipa: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy» (J 14,8). Na to Jezus udziela mu nagany: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?» (J 14,9).

Apostołowie nie mogli zrozumieć jedności między Ojcem a Jezusem, nie potrafili dostrzec Boga i Człowieka w osobie Jezusa. On zaś nie tylko pokazuje im równość z Ojcem, ale też przypomina im, że będą kontynuować Jego dzieło zbawcze. Obdarowuje ich darem czynienia cudów, obiecuje im, że zawsze będzie z nimi, a o cokolwiek poproszą w Jego imię, zostanie im dane.

Słowa, które Jezus mówi do Apostołów, skierowane są także do nas wszystkich. Św. Josemaría Escriva, w komentarzu do tego fragmentu mówi: «’Ja jestem drogą, prawdą i życiem.’ W tych jasnych i nieomylnych słowach Pan pokazał nam prawdziwą drogę prowadzącą do szczęścia wiecznego. Mówi o tym do wszystkich ludzi, lecz w sposób szczególny przypomina to nam — tobie i mnie — którzy powiedzieliśmy Mu, że jesteśmy zdecydowani poważnie potraktować nasze chrześcijańskie powołanie».

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Chrystus osobowy jest drogą, dlatego mówi: Ja jestem drogą. Ma to bardzo prawdziwe wytłumaczenie, bo dzięki Niemu możemy zbliżyć się do Boga» (Święty Tomasz z Akwinu)

  • «Filip pokazuje jak pozwolić się zdobyć Jezusowi, jak być z Nim i zaprosić innych do tego wspaniałego niezastąpionego towarzystwa; i widząc Go, spotkać Boga, odnaleźć prawdziwe życie» (Benedykt XVI)

  • «Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 4), czyli Chrystusa Jezusa. Jest więc konieczne, by Chrystus był głoszony wszystkim narodom i wszystkim ludziom, i by w ten sposób Objawienie docierało aż na krańce świata.» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 74)