Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Ga 2,19-20): Bracia: Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.
Psalm Responsoryjny: 33
R/. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, Mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, To On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię twojej radościi wieczną rozkosz po Twojej prawicy.
Śpiew przed Ewangelią (J 15,9b.5b): Alleluja, alleluja, alleluja. Wytrwajcie w mojej miłości; Kto trwa we mnie a ja w nim, Ten przynosi owoc obfity. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Łk 2,36-38):