Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

II Czwartek Adwentu

Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Iz 41,13-20): Ja, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: „Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą”. Nie bój się, robaczku, Jakubie, nieboraku, o Izraelu! Ja cię wspomagam, mówi Pan, odkupiciel twój, Święty Izraela. Oto Ja przemieniam cię w młocarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: Ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę. Ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym Izraela.

Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma! Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód w pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. Ażeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pana to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał.
Psalm Responsoryjny: 144
R/. Pan jest łagodny i bardzo łaskawy.
Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Śpiew przed Ewangelią (Iz 45,8): Alleluja, alleluja, alleluja. Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 11,11-15): W owym czasie rzekł Jezus do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!».

«Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je»

Rev. D. Ignasi FABREGAT i Torrents (Terrassa, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj Ewangelia mówi nam o Świętym Janie Chrzcicielu, prekursorze Mesjasza, tym, który przybył, by przygotować drogi Pana. I nam będzie towarzyszyć od dnia dzisiejszego do szesnastego grudnia, do dnia, w którym kończy się pierwsza część Adwentu.

Jan jest człowiekiem niezłomnym, wie z jakim trudem wszystko przychodzi, ile trzeba walki, aby być lepszym, aby być świętym i dlatego Jezus oznajmia: «A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je»” (Mt 11,12) “Gwałtowni” to ci, którzy zadają gwałt samym sobie: - Czynię jakiś wysiłek, bym mógł uwierzyć, że Pan mnie miłuje? Poświęcam się, żeby być “małym”? Czynię jakiś wysiłek, żeby być swiadomym i żyć jak syn Ojca?


Święta Teresa z Lisieux odnosi się również do tych słów Jezusa, mówiąc coś, co może nam pomóc w naszej osobistej i intymnej rozmowie z Jezusem: “A broń pierwsza, Stwórco, to ubóstwo moje, ono ze mną pójdzie w zawody waleczne i niechaj do śmierci stanowi mą zbroję, atlecie w zmaganiu wszystko jest zbyteczne. Niechaj ludzie biorą to, co świat im daje: Próżność i jej owoc — sumienia wyrzuty, ja w mej walce wtedy radości doznaję”. A ja? Dlaczego z chwilą, gdy odczuwam, iż brakuje mi czegoś, co uważam za absolutnie niezbędne, zaczynam natychmiast się uskarżać! Obym w każdym aspekcie swego życia postrzegał wszystko tak jasno jak święta Doktor Kościoła!

Dość enigmatycznie Jezus również mówi nam dziś: «Jan jest Eliaszem ... Kto ma uszy niechaj słucha!» (Mt 11,14-15). Co chce nam powiedzieć? Chce nam wyjaśnić, że Jan naprawdę był jego prekusorsem, tym, kto doprowadził do końca tę sama misję, co Eliasz, w zgodzie z ówczesną wiarą, że prorok Eliasz ma wrócić przed Mesjaszem.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Mojżesz był największym prawodawcą, i godni podziwu byli wszyscy prorocy, lecz żaden nie był większy od Jana. To nie ja mam odwagę porównywać proroka z prorokiem, ale sam Pan ich i nasz.» (Święty Cyryl Jerozolimski)

  • «Zawsze fascynowało mnie spotkanie Pana z Eliaszem. Pana nie było w gradzie, ani w deszczu, ani w burzy… Pan przyszedł w lekkim powiewie. Oto jest muzyka i język, w jakim mówi Pan. Przygotujmy się na Boże Narodzenie, aby Go słuchać» (Francisco)

  • «Święty Jan Chrzciciel (…) poprzedzając Jezusa "w duchu i mocy Eliasza" (Łk 1, 17), świadczy o Nim swoim przepowiadaniem, swoim chrztem nawrócenia, a w końcu swoim męczeństwem» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 523)