Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

III Wtorek okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Hbr 10,1-10): Bracia: Prawo, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.

Przeto przychodząc na świat, mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”. Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twojąę. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Psalm Responsoryjny: 39
R/. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otworzyłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę”.

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca, głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem.
Śpiew przed Ewangelią (Mt 11,25): Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mk 3,31-35): Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

«Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką»

Rev. D. Josep GASSÓ i Lécera (Ripollet, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj przyglądamy się Jezusowi — w scenie bardzo konkretnej i poważnej — otoczonemu tłumem ludzi. Najbliżsi krewni Jezusa przybyli z Nazaretu do Kafarnaum. Jednak widząc takie rzesze ludzi, pozostają na zewnątrz i każą go przywołać. Mówią mu: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o ciebie» (Mk 3,31).

W odpowiedzi Jezusa, jak zobaczymy, nie ma żadnego powodu do odrzucenia rodziny. Jezus oddalił się od nich, by podążyć za wezwaniem Boga i teraz pokazuje, że wewnętrznie także się ich wyrzekł: nie z oziębłości uczuć albo wzgardy dla więzów rodzinnych, ale ponieważ należy całkowicie do Boga Ojca. Jezus Chrystus zrealizował osobiście to, o co słusznie prosi swoich uczniów.

W miejsce swojej ziemskiej rodziny, Jezus wybrał rodzinę duchową. Patrzy na ludzi, którzy siedzą wokół niego i mówi im: «Oto moja matka i moi bracia. Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką» (Mk 3,34-35). Święty Marek, w innych miejscach swojej Ewangelii, przytacza też inne z tych spojrzeń Jezusa na swoje otoczenie.

Czy Jezus chce nam powiedzieć, że Jego krewnymi są tylko ci, którzy słuchają z uwagą Jego słowa? Nie! Nie są jego rodziną ci, co słuchają Jego słowa tylko ci, którzy słuchają i wypełniają wolę Bożą: ci są jego bratem, siostrą i matką.

To, co czyni Jezus jest wezwaniem do tych, którzy siedzą wokół Niego - i do wszystkich - do wejścia w komunię z Nim poprzez spełnianie woli Bożej. Ale jednocześnie, widzimy w Jego słowach pochwałę Jego Matki, Maryi, zawsze pełnej łaski za to, że uwierzyła.