Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XIII Sobota okresu zwykłego

Pierwsze Czytanie (Rdz 27,1-5.15-29): Gdy Izaak się zestarzał i jego oczy stały się tak słabe, że już nie mógł widzieć, zawołał Ezawa, swego starszego syna: „Synu mój!” A kiedy ten odezwał się: „Jestem”, Izaak rzekł: „Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, idź na łowy i upoluj coś dla mnie. Potem zaś przyrządzisz mi smaczną potrawę, jaką lubię, podasz mi ją, a ja z serca ci pobłogosławię, zanim umrę”. Rebeka słyszała to, co Izaak mówił do swego syna Ezawa. Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie, ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna, i skórkami koźląt owinęła mu ręce i nieowłosioną szyję. Po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała, i chleb.

Jakub, wszedłszy do swego ojca, rzekł: „Ojcze mój!” A Izaak na to: „Słyszę; któryś ty jest, synu mój?” Odpowiedział Jakub ojcu: „Jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny, i pobłogosław mi”. Izaak rzekł do syna: „Jakże tak szybko mogłeś coś upolować, synu mój ?” A Jakub na to: „Pan, Bóg twój, sprawił, że tak mi się właśnie zdarzyło”. Wtedy Izaak rzekł do Jakuba: „Zbliż się, abym dotknąwszy ciebie mógł się upewnić, czy to mój syn Ezaw, czy nie”. Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka, a ten dotknąwszy go rzekł: „Głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Łzawa”. Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa. A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze: „Ty jesteś syn mój Ezaw?” Jakub odpowiedział: „Ja jestem”.

Rzekł więc: „Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił”. Jakub podał mu i on jadł. Przyniósł mu też i wina, a on pił. A potem jego ojciec Izaak rzekł do niego: „Zbliż się i pocałuj mnie, mój synu”. Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo mówił: „Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan. Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego. Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci się kłaniają synowie twej matki. Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie ci błogosławił, niech będzie błogosławiony”.
Psalm Responsoryjny: 134
R/. Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
Chwalcie imię Pana, chwalcie Pańscy słudzy, wy, którzy stoicie w domu Pana, na dziedzińcach domu Boga naszego.

Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, wybrał Izraela na wyłączną własność.

Wiem, że Pan jest wielki, że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami. Cokolwiek spodoba się Panu, uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach.
Śpiew przed Ewangelią (J 10,27): Alleluja, alleluja, alleluja. Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Alleluja, alleluja, alleluja.

Tekst Ewangelii (Mt 9,14-17): Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».

«Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć»

Rev. D. Joaquim FORTUNY i Vizcarro
(Cunit, Tarragona, Hiszpania)

Dzisiaj zauważamy, że z Jezusem rozpoczęły się nowe czasy, nowa doktryna, głoszona z autorytetem i że, jak wszystkie rzeczy nowe, zderzała się z dominującymi praktykami i środowiskiem. I tak, na stronach poprzedzających rozważaną dziś przez nas Ewangelię, widzimy Jezusa jak przebacza grzechy paralitykowi i uzdrawia go z choroby, podczas gdy uczeni w Piśmie się oburzają; widzimy Jezusa wzywającego Mateusza, poborcę podatków i jedzącego z nim i innymi celnikami i grzesznikami, i faryzeuszy "wychodzących z siebie"; a w dzisiejszej Ewangelii to uczniowie Jana przybliżają się do Jezusa, bo nie rozumieją, dlaczego On i Jego uczniowie nie poszczą.

Jezus, który nigdy nie pozostawia nikogo bez odpowiedzi, powie im: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego; wtedy będą pościć» (Mt 9,15). Post był i jest praktyką pokutną, która przyczynia się do «zdobycia panowania nad popędami i do wolności serca» (Katechizm Kościoła, 2043) i do wyjednania miłosierdzia Bożego. Ale w tamtych chwilach, miłosierdzie i nieskończona miłość Boga była pośród nich w obecności Jezusa, Słowa Wcielonego. Jak mogli pościć? Była tylko jedna możliwa postawa: postawa radości, szczęścia z obecności Boga, który stał się człowiekiem. Jak mogli pościć skoro Jezus odkrył przed nimi nowy sposób nawiązania relacji z Bogiem, nowego ducha, który zrywał ze wszystkimi dawnymi wzorami postępowania?

Dziś Jezus jest obecny: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20) i nie jest obecny, ponieważ wrócił do Ojca, i dlatego wzywamy: Przyjdź, Panie Jezu!

Żyjemy w czasach oczekiwania. Dlatego trzeba, abyśmy odnawiali się każdego dnia poprzez nowego ducha Jezusa, wyzbywali się rutyny, podejmowali post od tego wszystkiego, co zabrania nam iść naprzód ku pełnemu zjednoczeniu z Chrystusem, ku świętości. «Słuszny jest nasz płacz - nasz post - skoro spalamy się z pragnienia ujrzenia Go» (Św. Augustyn).

Najświętszą Maryję prosimy, aby ofiarowała nam łaski, których potrzebujemy, aby żyć z radością umiłowanych dzieci.