Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XVII Środa okresu zwykłego

Pierwsze Czytanie (Wj 34,29-35): Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i synowie Izraela zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego i Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także i synowie Izraela, a on dawał im polecenia, powierzone mu przez Pana na górze Synaj.

Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał synom Izraela to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to synowie Izraela mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na jego twarzy. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Panem.
Psalm Responsoryjny: 98
R/. Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, padajcie do podnóżka stóp Jego, bo On jest święty. Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia: wzywali Pana, a On ich wysłuchał.

Przemawiał do nich w słupie obłoku, a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, pokłon oddajcie Jego świętej górze, bo Pan nasz i Bóg jest święty.
Śpiew przed Ewangelią (J 15,15): Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja, alleluja, alleluja.

Tekst Ewangelii (Mt 13,44-46): Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

«Sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę»

Rev. D. Enric CASES i Martín
(Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Mateusz poddaje nam pod rozważanie dwie metafory o Królestwie Niebieskim. Głoszenie Królestwa jest kluczowe w przepowiadaniu Jezusa i w oczekiwaniu narodu wybranego. Warto zauważyć, że większośc nie rozumie natury tego Królestwa. Nie rozumiał jej sanchedryn skazujący Jezusa na śmierć, nie rozumiał jej Piłat ani Herod, ani nawet nie rozumieli jej sami uczniowie Jezusa. Znajduje ono natomiast zrozumienie w złodzieju, który wisiał na krzyżu obok Jezusa i który wypowiedział słowa: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa» (Łk 23,42). Obaj zostali osądzeni jak złoczyńcy i w obliczu śmierci, nie wiadmo z jakiego powodu, ów dobry łotr rozpoznał w Jezusie Pana Królestwa, które nastąpi po tej strasznej śmierci. Mogło to być tylko Królestwo duchowe.

W pierwszej przypowieści Jezus mówi o Królestwie jak o odkrytym skarbie, którego znalezienie sprawia radość i zachęca do kupienia całego pola, aby cieszyć się nim zawsze: «Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę» (Mt 13,44). Zdobycie Królestwa wymaga poszukiwania go z wysiłkiem, aż do poświęcenia wszystkiego co się posiada: «Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.» (Mt 13,46). «Co może być przedmiotem szukajcie, a znajdziecie? Zaryzykuję, że chodzi o perły i perłę, o perłę, którą znajduje ten, kto wszystko oddał i zaakaceptował utratę wszystkiego» (por. Orígenes).

Królestwo to pokój, miłość i wolność. Osiągnięcie ich jest równocześnie darem od Boga i odpowiedzialnością człowieka. Wobec tej wielkości daru bożego dostrzegamy niedoskonałość i niestałość naszych wysiłków, które czasem niszczymy przez grzech, wojny i zło, które wydaje się nie do pokonania. Mimo to jednak, powinniśmy zawsze ufać, że to co po ludzku wydaje się niemożliwe, jest możliwe dla Boga.