Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

XVII Środa okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Jr 15,10.16-21): Biada mi, matko moja, żeś mnie porodziła, męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą. Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów. Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić. Pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. Dlaczego mój ból nie ma granic, a rana moja jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Jesteś więc dla mnie zupełnie jak zwodniczy strumień, niepewna woda.

Dlatego to mówi Pan: „Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku tobie, ty się jednak nie będziesz ku nim zwracał. Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić, mówi Pan. Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy gwałtowników”.
Psalm Responsoryjny: 58
R/. Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.
Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, broń mnie od tych, co na mnie powstają. Wybaw mnie od złoczyńców i od mężów krwawych.

Bo oto czyhają na moje życie, spiskują przeciw mnie mocarze, a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie, bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować.

Na Ciebie będę baczył, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią. Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swej łaskawości, Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę swych wrogów.

A ja opiewać będę Twoją potęgę i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości. bo stałeś się dla mnie warownią i ucieczką w dniu mego ucisku.
Śpiew przed Ewangelią (J 15,15): Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 13,44-46): Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

«Sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę»

Rev. D. Enric CASES i Martín (Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Mateusz poddaje nam pod rozważanie dwie metafory o Królestwie Niebieskim. Głoszenie Królestwa jest kluczowe w przepowiadaniu Jezusa i w oczekiwaniu narodu wybranego. Warto zauważyć, że większośc nie rozumie natury tego Królestwa. Nie rozumiał jej sanchedryn skazujący Jezusa na śmierć, nie rozumiał jej Piłat ani Herod, ani nawet nie rozumieli jej sami uczniowie Jezusa. Znajduje ono natomiast zrozumienie w złodzieju, który wisiał na krzyżu obok Jezusa i który wypowiedział słowa: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa» (Łk 23,42). Obaj zostali osądzeni jak złoczyńcy i w obliczu śmierci, nie wiadmo z jakiego powodu, ów dobry łotr rozpoznał w Jezusie Pana Królestwa, które nastąpi po tej strasznej śmierci. Mogło to być tylko Królestwo duchowe.

W pierwszej przypowieści Jezus mówi o Królestwie jak o odkrytym skarbie, którego znalezienie sprawia radość i zachęca do kupienia całego pola, aby cieszyć się nim zawsze: «Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę» (Mt 13,44). Zdobycie Królestwa wymaga poszukiwania go z wysiłkiem, aż do poświęcenia wszystkiego co się posiada: «Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.» (Mt 13,46). «Co może być przedmiotem szukajcie, a znajdziecie? Zaryzykuję, że chodzi o perły i perłę, o perłę, którą znajduje ten, kto wszystko oddał i zaakaceptował utratę wszystkiego» (por. Orígenes).

Królestwo to pokój, miłość i wolność. Osiągnięcie ich jest równocześnie darem od Boga i odpowiedzialnością człowieka. Wobec tej wielkości daru bożego dostrzegamy niedoskonałość i niestałość naszych wysiłków, które czasem niszczymy przez grzech, wojny i zło, które wydaje się nie do pokonania. Mimo to jednak, powinniśmy zawsze ufać, że to co po ludzku wydaje się niemożliwe, jest możliwe dla Boga.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «W Świętym Kościele Katolickim prowadzeni jasnymi naukami i przykazaniami osiągniemy królestwo niebieskie i życie wieczne, dla którego wszystko znosimy, by wszystko zyskać w Panu» (Święty Cyryl Jerozolimski)

  • «Dla tego Królestwa warto wszystko zostawić. To skarb ukryty w roli: kto go znajdzie, znów go zakopie i sprzedaje wszystko, co ma, aby kupić całe pole i w ten sposób mieć cały skarb» (Benedykt XVI)

  • «(…) Skarb otrzymany od Apostołów został wiernie zachowany przez ich następców. Wszyscy wierzący w Chrystusa są powołani do przekazywania go z pokolenia na pokolenie, głosząc wiarę, przeżywając ją we wspólnocie braterskiej oraz celebrując ją w liturgii i w modlitwie.» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 3)