Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XXV Środa okresu zwykłego

Pierwsze Czytanie (Prz 30,5-9): Każde słowo Pana, w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co się doń uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi, nim umrę: Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty, nie stał się niewierny i nie rzekł: „A któż jest Panem?” lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.
Psalm Responsoryjny: 118
R/. Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdarz mnie łaską Twego prawa. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące złota i srebra.

Twoje słowo, Panie, jest wieczne, niezmienne jak niebiosa. Powstrzymuję nogi od każdej złej ścieżki, aby słów Twoich przestrzegać.

Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej. Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, a Prawo Twoje miłuję.
Śpiew przed Ewangelią (Mk 1,5): Alleluja, alleluja, alleluja. Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja.

Tekst Ewangelii (Łk 9,1-6): Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!» Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

«Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób»

Rev. D. Jordi CASTELLET i Sala
(Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona, Hiszpania)

Żyjemy w czasach, kiedy coraz to nowe choroby umysłu rozprzestrzeniają się ponad miarę, tak jak nigdy w ciągu całego biegu historii. Współczesny tryb życia narzuca ludziom stres oraz wyścig, by konsumować więcej i wydawać się lepszym niż sąsiad, a wszystko to okraszone dużymi dawkami indywidualizmu, co prowadzi do wykreowania osoby odizolowanej od innych. Ta samotność, do której wielu jest zmuszonych przez społeczne konwencje, przez presję w pracy i przez niewolnicze umowy, sprawia, że popadają oni w depresję, nerwicę, histerie, schizofrenie czy inne zaburzenia, które głęboko naznaczają przyszłość danej osoby.

«Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób» (Łk 9,1). Także tych chorób, które w samej Ewangelii możemy zidentyfikować jako choroby umysłu.

Spotkanie z Chrystusem, osobą prawdziwą i spełnioną, przywraca nam równowagę i pokój, które są w stanie rozpogodzić człowieka i pomóc mu w ponownym spotkaniu z sobą samym, nadając światła i blasku jego życiu, aby uczyć, edukować młodych i starszych i prowadzić ludzi poprzez drogę życia, które nigdy nie straci sensu.

Apostołowie «chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię» (Łk 9,6). Taka jest również nasza misja: żyć Ewangelią i rozważać ją, bo jest słowem samego Jezusa, aby w końcu pozwolić jej przeniknąć do naszego wnętrza. W ten sposób, krok po kroku, odnajdziemy drogę, którą mamy podążać i wolność, którą mamy osiągnąć. Jak napisał Jan Paweł II, «pokój musi być realizowany w prawdzie (...); musi zostać osiągnięty w wolności».

Niech to sam Jezus Chrystus, który wezwał nas do wiary i do wiecznego szczęścia, będzie Tym, który napełni nas Swoją nadzieją i miłością, Tym, który daje nam nowe życie i nieskończoną przyszłość.