Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XXIX Piątek Okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Łk 12,54-59): Mówił także do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: "Deszcze idzie". I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: "Będzie upał". I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka».

«A jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?»

Rev. D. Frederic RÀFOLS i Vidal
(Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus pragnie, byśmy unieśli nasze spojrzenie ku niebu. Tego ranka, po trzech ulewnych dniach, niebo się rozpogodziło i rozjaśniło będąc jednym z najpiękniejszych dni tej jesieni. Idźmy dalej, rozumiejąc sprawę zmian w klimacie, jako że obecnie meteorolodzy są dla nas prawie jak rodzina. W odróżnieniu od tego, więcej nas kosztuje zrozumienie w jakich czasach żyjemy: «umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?» (Łk 12,56). Wielu z tych, którzy słuchali Jezusa utracili jedyną taką okazję w historii ludzkości. Nie dojrzeli w Jezusie Syna Bożego. Nie uchwycili czasu, momentu zbawienia.

Sobór Watykański II, w Konstytucji Gaudium et Spes (n. 4), aktualizuje dzisiejszą Ewangelię: «Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii (…) Należy zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości».

Kiedy patrzymy na historię, nie wymaga wiele wysiłku wskazać utracone przez Kościół okazje odkrycia momentów wówczas żywotnych. Jednak Panie, ile okazji tracimy obecnie nie odkrywając znaków czasu, lub co na jedno wychodzi, nie żyjąc i nie oświetlając obecnych problemów światłem Ewangelii? «I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?» (Łk 12,57), przypomina nam Jezus.

Nie żyjemy w złym świecie, choć nie mało w nim tego zła. Bóg nie opuścił swego świata. Jak przypominał św. Jan od Krzyża, żyjemy na ziemi po której kroczył sam Bóg, i którą napełnił pięknem. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty uchwyciła znaki czasu, i czas, nasz czas zrozumiał błogosławioną Matkę Teresę. Niech ona nas pobudza. Nie przestawajmy spoglądać na to ponad nami, nie tracąc także z widoku tego co na ziemi.