Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: Dzień liturgiczny: XXXI Niedziela okresu zwykłego (C)

Tekst Ewangelii (Łk 19,1-10): Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu».

Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».

«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu»

Rev. D. Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, ewangeliczna opowieść wydaje się zakończeniem przypowieści o faryzeuszu i celniku (cf. Łk 18,9-14). Pokorny i szczery w sercu celnik modlił się: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!» (Łk 18,13). Dzisiaj rozważamy, jak Jezus Chrystus przebacza i rehabilituje Zacheusza szefa celników w Jerychu, który był człowiekiem bogatym i wpływowym, ale znienawidzonym przez rodaków przekonanych o jego oszustwach: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu» (Łk 19,5). Boskie przebaczenie prowadzi Zacheusza do nawrócenia i na tym między innymi polega wyjątkowość Ewangelii. Boskie przebaczenie jest darmowe i to nie dlatego Bóg nam przebacza, że się nawracamy, ale dzieje się odwrotnie: to miłosierdzie Boże prowadzi nas do dziękczynienia i do odpowiedzi Bogu.

Pan Jezus przechodził przez Jerycho po drodze do Jerozolimy. Także dzisiaj każdego dnia Jezus przechodzi przez nasze życie i wzywa każdego nas po imieniu. Zacheusz nie widział wcześniej Jezusa, a tylko o Nim słyszał i z ciekawości chciał poznać owego zacnego mistrza. A Pan Jezus owszem, znał Zacheusza i troski jego życia. Jezus wiedział w jaki sposób Zacheusz się wzbogacił i jak był znienawidzony i odrzucony przez wspólnotę. Jezus przeszedł przez Jerycho, aby wydobyć go z tej pułapki: «Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło» (Łk 19,10).

Spotkanie Mistrza i celnika radykalnie zmieniło życie tego drugiego. Po wysłuchaniu Ewangelii pomyśl o możliwościach, jakie Bóg ci daje i których nie powinienieneś przegapić. Jezus Chrystus przychodzi do twojego życia i woła cię po imieniu, bo cię kocha i pragnie cię zbawić, ¿a ty w jaką pułapkę wpadłeś? I tak jak Zacheusz wspiął się na sykomorę, aby zobaczyć Jezusa, tak i ty wraz z Jezusem wejdź na drzewo krzyża i dowiesz się kim On naprawdę jest, poznasz Jego niezmierzoną miłość do ciebie, bo gdy «wybiera zwierzchnika celników: ¿któż będzie rozpaczał nad sobą, kiedy dostępuje łaski?» (Święty Ambroży).