Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XXXIV Piątek okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Łk 21,29-33): I powiedział im przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

«Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże»

Diácono D. Evaldo PINA FILHO
(Brasilia, Brazylia)

Dzisiaj jesteśmy zaproszeni przez Jezusa do zobaczenia znaków naszych czasów, które świadczą o zbliżającym się Królestwie Niebieskim. Kieruje zaproszenie, byśmy zwrócili naszą uwagę na figowiec i inne drzewa «Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa» (Łk 21,29), i aby zwrócić naszą uwagę na to, co dzieje się na nich: «Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato» (Łk 21,30). Figowce zaczynały pączkować. Pojawiły się pączki. Zaledwie była to zapowiedź kwiatów lub owoców, ale była to także zapowiedź lata, które na wszystkich drzewach “zaczynało kiełkować”.

Według Benedykta XVI, «Słowo Boże skłania nas do zmiany poczucia rzeczywistości». W rzeczywistości «realistą jest ten, który w Słowie Bożym widzi fundament wszystkiego». To żywe słowo zwiastujące lato jako znak przybliżania się i wybuchu jasności jest samym Światłem: «gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże» (Łk 21,31). W tym sensie «teraz Słowo nie tylko da się słyszeć, nie tylko ma ono głos, ale ma także twarz (...), którą możemy zobaczyć: to Jezus z Nazaretu» (Benedykt XVI).

Komunia Jezusa z Ojcem była doskonała; i wszystko to, co On dostał od Ojca nam przekazał łącząc się z nami. W ten sposób zbliżające się Królestwo Boże, jako wolna inicjatywa Boga wychodzącego nam naprzeciw powinno nas poruszyć, byśmy rozpoznali bliskość tego Królestwa, abyśmy także łączyli się z Ojcem przez Słowo Boże – Verbum Domini – rozpoznając w tym wszystkim realizację obietnic naszego Ojca Jezusa Chrystusa.