Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: VI Piątek okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Mk 8,34-9,1): Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi». Mówił także do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».

«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje»

+ Rev. D. Joaquim FONT i Gassol
(Igualada, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj Ewangelia porusza dwa komplementarne tematy: nasz codzienny krzyż i jego owoc, czyli Życie z dużej litery, nadprzyrodzone i wieczne.

Wstajemy, aby posłuchać Świętej Ewangelii, na znak, że chcemy naśladować jego nauki. Jezus mówi nam byśmy zaparli się samych siebie, jasny wyraz na to, żeby nie kierować się "kaprysami"— jak mówi psalm— lub odsunąć «zwodne bogactwa», jak mówi Święty Paweł. Podejmowanie własnego krzyża jest akceptacją małych umartwień, które napotykamy na drodze każdego dnia.

Może pomóc nam w tym zdanie, które wypowiedział Jezus w kazaniu podczas Ostatniej Wieczerzy: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy» (J 15,1-2). Przejęty rolnik dbający o kiść winogron, aby dojrzała! Tak, chcemy iść za Panem! Tak, wiemy, że Ojciec może nam pomóc wydać owoce w naszym ziemskim życiu, a następnie cieszyć się życiem wiecznym.

Święty Ignacy kierował Świętego Franciszka Ksawerego słowami dzisiejszego tekstu: «Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?» (Mk 8,36). W ten sposób stał się patronem misji. W tym samym duchu czytamy ostatni kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego (1752): «(...) mając na uwadze zbawienie dusz, które ma być zawsze najwyższym prawem Kościoła». Święty Augustyn ma słynną lekcję: «Animam salvasti tuam predestinasti», którą tak popularnie się tłumaczy: «Kto szuka zbawienia jednej duszy, własną już zabiezpieczył». Zaproszenie jest jednoznaczne.

Maryja, Matka Łaski Bożej, podaje rękę, aby kierować się tą drogą.